OPDIVO Risk Minimization Plan materiell

Pasientkort

Denne brosjyren vil hjelpe pasienter til å forstå hva OPDIVO® er og hvorfor de har fått denne behandlingen, i tillegg til informasjon om hva de kan forvente i løpet av behandlingen. Den beskriver symptomer på potensielle bivirkninger man må være obs på, samt viktigheten av å melde inn symptomer på bivirkninger umiddelbart. Det er viktig at pasientene umiddelbart rapporterer inn symptomer på bivirkninger eller om de blir dårligere. Pasientene må ikke prøve å behandle symptomene selv med andre medikamenter. Selv milde symptomer kan føre til alvorlige og livstruende tilstander, dersom de ikke blir adressert. Dette Pasientkortet er et bidrag til denne rapporteringsprosessen.