Kliniske studier

En del av vår forskning

Kliniska prövningar – en del av vår forskning

Bristol Myers Squibb har for tiden over 40 forskjellige kliniske studier på gang bare i Norge! Det er et tall vi er stolte av.

Men hva er egentlig en klinisk studie?
Når et nytt legemiddel utvikles, starter det med mange års forskning på flere ulike stoffer som kan ha effekt på den sykdommen man sikter seg inn på. Når et stoff som viser potensial blir funnet, begynner arbeidet med å rense og definere det kjemisk, og undersøke dets effekt og styrke. Samtidig undersøkes det om det kan gi bivirkninger eller skade på kropp og organer. Samtidig foregår en farmasøytisk utvikling av stoffet, der medikamentpreparering er en stor oppgave: egner det seg best som tablett eller salve? Det tar altså lang tid før en klinisk studie er aktuell. Før en ny studie kan igangsettes, kreves godkjenning via det europeiske «Clinical Trials Information System» (CTIS), tilsvarende gjennomgangen som tidligere ble utført av Statens legemiddelverk og regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Det gjøres en vurdering av om det er etisk forsvarlig å gjennomføre studien, samt en gjennomgang av studiens design, vitenskapelige dokumentasjon og sikkerhetsmarginen for deltakende pasienter. Når studien er godkjent og alt er klargjort ved sykehusene som skal gjennomføre studien, kan forsøkspersonene starte behandling med legemidlet. Forsøkspersonene som inngår i en studie informeres først både skriftlig og muntlig om hvordan studien gjennomføres, og gir sitt samtykke til å delta frivillig.

Susanne Hedenstedt

Vår forskning - din deltakelse

Vårt oppdrag hos Bristol Myers Squibb er å oppdage, utvikle og levere innovative legemidler som hjelper pasienter med å bekjempe alvorlige sykdommer. Nettstedet BMS Study Connect ble lansert i 2019 og er til hjelp for pasienter som vurderer å delta i kliniske studier. Det er også et sted for pasienter, deres pårørende og helsepersonell for å lære mer om hvordan kliniske studier fungerer.

– Med BMS Study Connect ønsker vi å legge til rette for å finne relevante studier. Vi har også en ambisjon om å informere på en pedagogisk måte om hva kliniske studier er og hva det innebærer å delta, sier Susanne Hedenstedt, Senior Clinical Trial Manager i BMS. 

Nye innovasjoner gir håp

Forskningen går stadig fremover på alle områder innen helse og medisinsk omsorg, og nye innovasjoner står for døren. Det er takket være kliniske studier at behandlinger og legemidler fortsetter å utvikle seg og kommer seg helt frem til klinikker og leger.

I tillegg til å nøyaktig sikre hvordan et legemiddel best fungerer, gjennom en studie utført på en pasientsikker måte og med grundig oppfølging av helsepersonell, er kliniske studier myndighetenes måte til å godkjenne nye innovative legemidler og behandlinger. Det er gjennom forskning og kliniske studier at Bristol Myers Squibb kan fortsette å gi nytt håp, nytt liv og nye behandlinger til pasienter i dag og i fremtiden.