‘Fordi det kan gjøres mer’-rapporter

Lytte til innbyggerne, pasientene, omsorgsyterne og helsepersonell i Norge

‘Fordi det kan gjøres mer’-rapportene viser resultatene fra denne undersøkelsen som er gjennomført i regi av Bristol Myers Squibb.

I slutten av 2020 tok vi initativ til noen undersøkelser for å be om innbyggernes tilbakemelding på helseproblemer – og hvordan de ser på den rollen legemiddelselskaper spiller når det gjelder å støtte pasienter utover å utvikle, produsere og tilby legemidler. Undersøkelsen var åpne for alle innbyggerne i åtte europeiske land. En dybdeundersøkelse ba i tillegg pasienter, omsorgsytere og helsepersonell i Norge om å dele sine meninger. Resultatene ser du i «Fordi det kan gjøres mer»-rapportene.


Les den europeiske undersøkelsen – en oversikt over funnene fra åtte europeiske land.
Den nordiske rapporten– med tilbakemeldinger fra pasienter, pleiere, pasientforeninger og helsepersonell

Om initiativet

Vi vil alltid forsøke å gjøre mer for å hjelpe pasientene, utover det å utvikle og tilby medisiner. Derfor ønsker vi å samarbeide på tvers av helsevesenet for å muliggjøre dette. Her er mer informasjon om "Fordi det kan gjøres mer".

Se BMS TALKS

Våre ansatte svarer på tilbakemeldingene fra pasienter, omsorgsytere, helsepersonell og nordmenn flest i en serie personlige videoklipp.

'Fordi det kan gjøres mer' virtuell konferanse

Den 30.september arrangerte BMS en virtuell konferanse med ledende eksperter fra åtte europeiske land, der vi så nærmere på og diskuterte de viktigste funn fra undersøkelsen 'Because There is More to Do': Pasienters behov for mental og emosjonell støtte gjennom hele behandlingsløpet.