Vår misjon, visjon, verdier og forpliktelser

Vårt oppdrag er å oppdage, utvikle og levere innovative medisiner som hjelper pasienter med alvorlige sykdommer.

Vårt oppdrag

Utforske, utvikle og levere innovative behandlingsformer for å hjelpe pasienter med å overvinne alvorlige sykdommer

Vår visjon

Å være det ledende biopharmaselskapet som forandrer pasientenes liv gjennom forskning og vitenskap

Våre verdier

INTEGRITET

Vi utviser etikk, integritet og kvalitet i alt vi gjør for pasienter, kunder og kolleger.

FREMDRIFT

Vi arbeider så raskt vi kan uten at det går ut over kvaliteten. Fordi pasientene venter på våre løsninger.

PÅLITELIGHET

Vi er alle en del av BMS’ suksess og streber etter å være transparente og leve etter våre forpliktelser.

INNOVASJON

Vi søker nyskapende og modige løsninger for pasienten.

ENGASJEMENT

Vårt engasjement for kontinuerlig forbedring og kvalitet er det som skaper banebrytende resultater.

INKLUDERING

Vi fremmer mangfold og et arbeidsmiljø hvor alle kan samarbeide for å nå sitt fulle potensial.


Våre forpliktelser

Til våre pasienter og kunder, ansatte, verdenssamfunn, aksjonærer, miljø og andre interessenter, lover vi å handle i god tro og at hvert produkt utvikles i tråd med produsentens integritet. Vi opererer med god forretningsskikk og høye standarder for etisk atferd. Vi søker åpenhet og dialog med våre interessenter for å forbedre vår forståelse av deres behov. Vi tar vår forpliktelse til økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft på alvor, en forventning vi også har til våre partnere og leverandører. Som en ansvarlig samfunnsborger søker vi å forbedre helsen til samfunnet rundt oss. Over hele verden jobber vi for en bedret helse og vi ønsker å bidra til de som er uforholdsmessig rammet av alvorlig sykdom. Vi tror at vår mangfoldige og inkluderende kultur gir et bedre resultat for alle pasienter, derfor søker vi å oppnå mangfold i alle deler av vår virksomhet.

Til våre pasienter og kunder

Vi forplikter oss til vitenskapelig ekspertise og investering i biofarmasøytisk forskning og utvikling for å tilby innovative medisiner av høy kvalitet. Dette gjør vi for å møte de medisinske behovene til pasienter med alvorlige sykdommer. Vi stiller vitenskapelig krav for å skape kliniske og økonomiske fordeler gjennom medisiner som forbedrer pasientenes liv. Vi etterstreber å gjøre informasjon om våre kommersialiserte medisiner bredt og lett tilgjengelig. Vi søker aktivt å forbedre tilgangen til god helseomsorg, tar til orde for løsninger som fremmer god helse, og hjelper dårlig stilte pasienter med å få tilgang til medisinene de trenger.

Til våre ansatte

Vi støtter opp om mangfold og en inkluderende kultur blant våre medarbeidere. Helse, sikkerhet, faglig utvikling, balanse mellom arbeid og privatliv og rettferdig, respektfull behandling av våre ansatte er blant våre høyeste prioriteringer. Vi forplikter oss til å gi våre kolleger muligheten til utvikling og fremgang. Vi forplikter oss til å ansette og utvikle medarbeidere som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og hos pasientene våre.

Til våre leverandører

Vi tror den økonomiske effekten av å benytte ulike leverandører er positivt. Vi ønsker å samarbeide med leverandører som representerer mangfoldet blant våre ansatte og i samfunnet rundt oss.

Til våre aksjonærer

Vi vil etterstrebe å bidra til vedvarende sterke resultater og aksjonærverdier.

Til vårt miljø

Vi oppfordrer til å ivareta våre naturressurser og vil jobbe for å minimere miljøpåvirkningen av vår virksomhet og produkter.