Kliniske studier

Vi er stolte av å drive kliniske studier i Norge. I praksis innebærer det at pasienter i Norge tilbys muligheten til behandling med legemidler som er under utvikling, og de får dermed tilgang til den nyeste forskningen. Det bidrar også til verdifull kunnskap og erfaringer for forskere og helsepersonell. For å delta i en klinisk studie må mange kriterier oppfylles, og det er den behandlende legen som avgjør om du som pasient kan delta eller ikke.

Interessen for å delta i kliniske studier er stor. Derfor har vi samlet informasjon om våre pågående kliniske studier på en digital plattform – BMS Study Connect. På denne siden har vi listet opp kliniske studier som rekrutterer pasienter for øyeblikket. Listen oppdateres jevnlig.


Lær mer om kliniske studier

Ved utvikling av nye legemidler er det viktig å studere hvordan virkestoffet (”substansen”) fungerer og virker i kroppen, og hvordan det påvirker sykdommen. Disse kliniske studiene gjennomføres på sykehus der personalet følger en protokoll utformet på en måte som sikrer at resultatene blir så sammenlignbare og evaluerbare som mulig.

Partnerskap i kliniske studier

Bristol Myers Squibb gjennomfører rundt 3 930 studier globalt, med over 13 023 pasienter. I Norden pågår cirka 91 studier med 1 400 pasienter, med rundt 40 studier på 224 pasienter i Norge (desember 2021).