Hva er blodfortynnende legemidler (antikoagulantia)?

Blodfortynnende legemidler brukes for å forebygge blodpropp. Du kan få resept på slike legemidler dersom du har gjennomgått en større hofteoperasjon eller kneoperasjon, hvis du er i risikogruppen for å få hjerneslag, eller hvis du allerede har hatt et slag.

Medisinen gjør egentlig ikke blodet tynnere, slik navnet antyder. Den gjør at blodet ikke koagulerer, og derfor kalles den også antikoagulantia. Blodpropper løser seg vanligvis opp av seg selv, men i noen tilfeller forårsaker de skade om de løsner og blir transportert til hjernen eller lungene.

Snakk med legen din om hvilken behandling som passer for deg, og hvor du kan søke støtte for deg selv eller dine pårørende.