Mantelcellelymfom

Å få en kreftdiagnose reiser ofte store spørsmål. Tankene tar overhånd, og du og dine nærmeste får mye informasjon å bearbeide. Behandlingsmetodene forbedres kontinuerlig, takket være pågående forskning. Mantelcellelymfom, MCL, er en sjelden form for lymfekreft.

Mantelcellelymfom er en sjelden form for lymfekreft som stammer fra en gruppe B-lymfocytter som normalt finnes i lymfeknuten. Som med alle former for kreft er forløpet veldig individuelt og avhenger av flere andre faktorer.

Behandlingsmetodene forbedres kontinuerlig, takket være pågående forskning.

Snakk med legen din om hvilken behandlingsform som passer for deg – og hvor du kan søke støtte for deg selv og dine pårørende.

Hos Kreftforeningen finner du mer informasjon om sykdommen og om fremgangen som gjøres på området.