Ansvar

Vi har ufravikelige forpliktelser til våre pasienter som krever at vi handler ansvarlig på alle fronter. Våre handlinger skal alltid være de beste for pasientene vi hjelper verden over, selskapet vårt, våre ansatte, våre aksjonærer og samfunnet.

Lege og barn med kreft

Global HOPE

Behandling av barn med kreft og blodsykdommer i Afrika

Fremtidens kreftkostnader rapport bild
Fremtidens kreftkostnader – ny rapport:

Kostnadene til kreftbehandling øker i Norge - opp mot 50 prosent mer kreft i 2035

Det ble nylig dokumentert at kreft har passert hjerte- og karsykdommer som hyppigste dødsårsak i Norge. Hvert år dør nå ca. 11.000 nordmenn av en kreftdiagnose. Samtidig øker antall kreftdiagnoser mer enn befolkningsveksten.


Veldedighet
Veldedighet
Som selskap tar vi samfunnsansvaret vårt alvorlig noe som innebærer at vi gjør alt vi kan for å hjelpe, verden over. Vårt globale perspektiv på veldedighetsarbeid administreres av et utvalg giverprogram, og hvert enkelt program har et eget fokus og drives på sin egen måte. Les mer om våre program og søk nedenfor.

Trening og kreft
Trening og kreft

Bristol Myers Squibb har i samarbeid med Aktiv mot kreft og Oslo Economics lansert rapporten <Trening og kreft: Samfunnsverdien av trening for kreftrammede> Rapporten og funnene ble presentert under Arendalsuka torsdag 16. august.

Portrett av en smilende kvinne
Bristol Myers Squibb-stiftelsen 

Bristol Myers Squibb-stiftelsen etterstreber å gi bedre helsevilkår i befolkninger som rammes uforholdsmessig hardt av alvorlige sykdommer. Bristol Myers Squibb-stiftelsen har mange globale initiativ og programmer.    

Mann i hagen
Bærekraft

For oss handler bærekraft om å jobbe for å dekke medisinske behov, øke tilgangen til medisiner og ta ansvaret for å bevare miljøet på alvor.

En forsker som ser på en rekke beholdere
Ståsted i viktige saker

Bransjen vår er i rask endring, særlig endringer av retningslinjene for helsearbeid og bioetikk forekommer hyppig. Som selskap ønsker vi å endre oss i takt med disse. Se hvor vi står.

Innsyn    

Vi etterstreber å drive forretningsvirksomhet med størst mulig integritet og vil jobbe for bedre innsyn slik at vi kan dele informasjon med våre pasienter, konkurrenter og aksjonærer.