Personvernpolicy    


Personvernretningslinjer

 

Formålet med personvernretningslinjene

Bristol-Myers Squibb ("BMS") følger direktiv 95/46/EU og Lov om behandling av personopplysninger (LOV 2000-04-14 nr 31) og respekterer dine bekymringer vedrørende personvern og verdsetter forholdet vi har med deg. Disse personvernretningslinjene beskriver typen personopplysninger vi samler inn gjennom dette nettstedet, dets underdomener og/eller -kataloger, applikasjoner og funksjoner og all relatert informasjon og kommunikasjon inklusive e-postmeldinger ("nettstedet"), hvordan vi kan bruke informasjonen, og hvem vi kan dele den med. Våre personvernretningslinjer beskriver også tiltakene vi iverksetter for å beskytte personopplysningenes sikkerhet. Vi forteller deg også hvordan du kan nå oss for å få svar på eventuelle spørsmål du måtte ha om personvernpraksisen. Din tilgang til og bruk av dette nettstedet er betinget av disse personvernretningslinjene, de juridiske merknadene [sett inn kobling], legemiddelovervåkningserklæringen [sett inn kobling] og alle gjeldende lover og forordninger. Alle brukere må lese disse personvernretningslinjene nøye. Hvis du ikke er enig i enkelte av disse vilkårene og bestemmelsene, skal du ikke gå inn på nettstedet og/eller gi oss relevante personopplysninger. Ved å gå inn på og bruke nettstedet erklærer du at du fullt ut forstår, godtar og uten begrensning eller unntak samtykker i disse personvernretningslinjene.

Hvordan definerer disse personvernretningslinjene "personopplysninger"?

Begrepet "personopplysninger" slik det er brukt i disse personvernretningslinjene, gjelder all informasjon eller alle informasjonssett som identifiserer, eller som brukes av eller på vegne av Bristol-Myers Squibb for direkte eller indirekte å identifisere, en enkeltperson. Vi vil bruke personopplysningene dine i henhold til disse personvernretningslinjene eller ellers informere deg eller anmode om ditt samtykke etter hva som er bestemt i gjeldene lovverk.

Informasjon som vi samler inn og bruker

A. Personlig informasjon som du oppgir

Noen deler av nettstedet kan kreve at du sender tilbake informasjon til Bristol-Myers Squibb som vil komme tilbake til deg og / eller gi tilgang til spesifikt innhold / funksjonalitet, eller for å delta i en bestemt aktivitet. Du kan alltid velge å ikke gi den ønskede informasjonen, men dette kan hindre tilgang til det spesifikke innholdet / funksjonalitet, eller deltakelse i den aktuelle aktiviteten.

I forbindelse med dette samler Bristol-Myers Squibb automatisk inn visse opplysninger når du mottar en e-post fra Bristol-Myers Squibb og / eller klikker på en link i en e-postmelding, for eksempel hvis e-posten er åpnet og hvis du har klikket på lenken eller ikke, og datoen når dette skjedde. Bristol-Myers Squibb vil bruke denne sporingsteknologien på måter som identifiserer deg personlig.

Listet nedenfor er på hvilke måter du kan bli bedt om å oppgi personlig informasjon, og hvilke typer personlig informasjon som kan gjelde. Også listet er hvordan Bristol-Myers Squibb kan bruke informasjonen.

 • Påmelding til arrangementet
  Når du registrerer deg til arrangementer som er sponset av Bristol-Myers Squibb, kan du bli bedt om å oppgi informasjon som navn, telefonnummer, adresse, e-postadresse, tittel, arbeidssted etc. Denne informasjonen blir brukt til å registrere deg for arrangementet, og formidle informasjon, endringer og oppfølging av arrangementet.
 • Påmelding til nyhetsbrev, andre typer varslinger og bestilling av materialer
  Når du registrerer deg for nyhetsbrev, andre merknader og bestillinger av materialer fra Bristol-Myers Squibb kan du bli bedt om å oppgi informasjon som navn, e-postadresse, tittel, arbeidssted etc. Denne informasjonen blir brukt til å sende etterspurte nyhetsbrev, meldinger eller materiell til deg.
 • Bruk av ulike former av kontaktskjemaer
  Ved bruk av noen form for kontaktskjema på nettsiden, kan du bli bedt om å oppgi informasjon som navn, telefonnummer, e-postadresse, tittel, arbeidssted etc. Denne informasjonen blir brukt til å svare på dine spørsmål og kommentarer.
 • Andre funksjoner på nettstedet
  Det kan forekomme andre funksjoner på nettstedet hvor du kan bli bedt om å oppgi informasjon som navn, telefonnummer, e-postadresse, tittel, arbeidssted etc. Denne informasjonen blir brukt til å kommunisere med deg om denne funksjonaliteten og drift.

B. Cookies

Cookies er små tekstfiler som plasseres på maskinen fra nettsteder du besøker. Cookies er mye brukt for å få nettsteder til å fungere, eller fungere mer effektivt og for å samle brukerinformasjon til eieren av nettstedet. Følgende tabell viser cookies som dette nettstedet bruker og deres formål.

Cookie

Name

Formål

Mer informasjon

Site cookie Acceptance

bms-cookie- consentChecked
bms-cookie- accepted

Dette cookie brukes til å sjekke om en bruker har godkjent bruk av cookies på dette nettstedet

Hvis du vil avbryte tillatelse av bruk av cookies, slette denne cookien. For mer informasjon om hvordan du gjør dette, kan du gå in påwww.aboutcookies.org

IDENTITY_SESSION

SP.NET_SessionId

Denne cookien brukes til å identifisere den besøkende under et besøk som lar displayinnstillinger beholdes under hele besøket. Denne cookien slettes når nettleseren lukkes.

Denne cookien er viktig for å kunne navigere rundt på siden og for å bruke de forskjellige funksjonene.

NetInsight

UnicaID

Disse cookies brukes til å samle inn informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet, som brukes til å forbedre nettstedet. Eksempler på slik informasjon er antall besøkende, hvilke sider som er besøkt og hvor den besøkende kom fra

 

De fleste nettlesere gir via innstillingene brukeren mulighet å kontrollere hvordan cookies kan brukes av de besøkte nettsteder. For mer informasjon om cookies, for eksempel hvordan å kontrollere, fjerne og administrere eksisterende cookies, kan du gå inn på www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

YouTube cookies

For innebygde YouTube-videoer kan YouTube cookies settes på datamaskinen din ved å klikke på filmen. For mer informasjon, vennligst besøk YouTube nettsted om innebygde videoer

C. IP-adresser

En IP-adresse er en unik identifikator som visse elektroniske enheter bruker for å identifisere og kommunisere med hverandre på Internett. Når du besøker nettstedet vårt, vil vi kunne motta informasjon vedrørende IP-adressene til enheten du bruker for å koble deg til Internett.

Informasjonen vi deler. Vi vil ikke selge, leie ut, omsette personopplysninger brukere gir oss gjennom nettstedet, ei heller røpe dem på noe vis unntatt slik det er beskrevet i disse personvernretningslinjene. Personopplysninger blir alltid behandlet konfidensielt og i samsvar med gjeldende lovverk. Vi kan dele personopplysninger med Bristol-Myers Squibb-relaterte enheter innenfor EØS og Sveits for de begrensede formålene som er omforent i disse personvernretningslinjene. Vi kan også dele informasjonen med tjenesteleverandører for at de skal kunne utføre tjenester som databehandlere på våre vegne, kun med det for øye å behandle data og i samsvar med de gjeldende lovverkene (for eksempel å behandle online-registreringsformularer for hendelser eller for å administrere bloggene våre). Legg merke til at enkelte av disse tjenesteleverandørene vil kunne befinne seg i land utenfor EU, men funnet å ha et adekvat beskyttelsesnivå for dine personopplysninger eller i land utenfor EU som ikke har det samme databeskyttelsesnivået som i EU. Uansett vil vi i kontrakt kreve at tilstrekkelig sikkerhets- og personvernsikkerhetstiltak vil bli besørget av tjenesteleverandørene for å sikre et adekvat beskyttelsesnivå for din informasjon og kun røpe informasjonen i samsvar med gjeldende lovverk. Disse tjenesteleverandørene er ikke bemyndiget til å bruke eller røpe informasjonen bortsett fra i den grad det trengs for å utføre tjenestene på våre vegne eller for å etterleve lovbestemte krav. I tillegg skal vi kunne røpe informasjon om deg (i) hvis vi i henhold til lovverket eller som følge av en rettslig prosess må gjøre det, (ii) som svar på en anmodning fra lovhåndhevende myndigheter eller andre offentlige funksjonærer, eller (iii) hvis vi mener at røping er nødvendig eller hensiktsmessig for å hindre fysisk skade eller økonomisk tap i forbindelse med en etterforskning av mistenkelig eller faktisk, ulovlig handling. Vi forbeholder oss retten til å overføre informasjon vi har om deg, hvis vi selger eller overfører hele eller en del av vår forretningsvirksomhet eller våre aktiva og i samsvar med kravene fastsatt i de gjeldende lovverkene. Skulle et slikt salg eller en slik overføring skje, vil vi anstrenge oss rimelig for å prøve å kreve at erververen bruker personopplysningene du har gitt gjennom dette nettstedet, på en måte som er i samsvar med disse personvernretningslinjene.

Hvordan vi beskytter personopplysninger. Vi har administrative, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak for nettstedet utformet for å beskytte mot tap, misbruk eller uautorisert tilgang, røping, endring eller tilintetgjøring av de personopplysningene vi samler inn gjennom nettstedet vårt i samsvar med gjeldende lovverk.

Modifisering av personvernretningslinjer. I den utstrekning gjeldende lovverk tillater det, skal Bristol-Myers Squibb når som helst kunne endre vilkårene og bestemmelsene i disse personvernretningslinjene med hensyn til bruken av nettstedet. Hvis det gjøres endringer i vilkårene og bestemmelsene i disse personvernretningslinjene, vil den endrede utgaven bli offentliggjort på nettstedet. Du er pålagt å følge slike endringer og bør derfor lese vilkårene med jevne mellomrom.

Tilgang til, korrigering og sletting av personopplysninger. I den grad lovverket krever det vil vi gi brukere (i) tilgang til de personopplysningene de oppgir via nettstedet og (ii) muligheten til å kontrollere, korrigere og slette slike personopplysninger. Hvis du ønsker å oppdatere kontaktinformasjonen eller preferansene dine, eller hvis du ønsker å anmode om fjerning av personopplysningene dine fra områder på nettstedet eller stanse noen av tjenestene som er foreslått, kan du kontakte oss ved å sende oss en e-postmelding til adressen: MG_WMG_infonorge@bms.com

Mer informasjon – slik kontakter du oss. Hvis du har spørsmål om vår informasjonspraksis, eller hvis du ønsker å få en omfattende liste over mottakere av dine personopplysninger (Bristol-Myers Squibb- relaterte enheter i EØS eller tjenesteleverandører), kan du kontakte oss ved å sende oss en e-postmelding til adressen: MG_WMG_infonorge@bms.com