Personvernpolicy

Bristol-Myers Squibb Norway LTD, og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (kollektivt, «Selskapet», «vi» eller «vår») søker med denne informasjonen å oppfylle gjeldende regler om behandling av personopplysninger.

Omfang. Denne personvernerklæringen (“erklæringen”) gir personer som mottar våre tjenester og andre personer vi kommer i kontakt med, viktige opplysninger om hvordan selskapet håndterer deres personopplysninger. Bristol-Myers Squibb Norway LTD er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger som er beskrevet i denne erklæringen, med mindre noe annet er oppgitt.

Typer personopplysninger som behandles. Personopplysninger som behandles er følgende: cookies. Hvis du velger å kontakte oss, vil vi håndtere personlig informasjon du har sendt til oss, for eksempel navn, telefonnummer, postadresse, e-postadresse, jobbtittel etc.

Formål med behandlingen, behandlingsgrunnlag, OG utlevering av personopplysninger. Selskapets juridiske grunnlag for behandling av personopplysninger du oppgir er for å svare på korrespondansen vi mottar og ellers kommuniserer med deg.

Cookies er små tekstfiler som er plassert på datamaskinen din av nettsteder du besøker. Cookies brukes mye for at nettsteder skal fungere eller fungere mer effektivt, og å samle brukerinformasjon til nettstedseieren. Om hvordan vi bruker cookies kan du lese mer her: Cookie Policy

Lagring av personlige data. Personlige data vil bare bli beholdt så lenge det er rimelig nødvendig for de formål som er nevnt ovenfor, i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Formidling av personopplysninger. Personopplysninger utleveres til andre behandlingsansvarlige bare så lenge det er nødvendig for de formål som er angitt ovenfor, og er i samsvar med gjeldende lover.

Informasjonssikkerhet og internkontroll. Selskapet opprettholder rimelige sikkerhetsforanstaltninger for å beskytte personopplysninger fra tap, interferens, misbruk, uautorisert tilgang, formidling, endring eller sletting. Selskapet opprettholder også rimelige prosedyrer for å sikre at slike opplysninger er pålitelige for den tilsiktede bruken og er nøyaktige, fullstendige og aktuelle.

Rettigheter. Du har rett til å motsette deg eller begjære begrensninger i behandlingen av dine personopplysninger, samt å be om tilgang til, utbedring, sletting og overføring av egne personopplysninger. Vi ber om at forespørsler om dette sendes skriftlig til adressen nedenfor under «Kontaktinformasjon».

Hvis du er klar over endringer eller unøyaktigheter i dine personopplysninger, bør du informere oss om slike endringer slik at personopplysningene kan oppdateres eller korrigeres.

Du kan rette en klage til Datatilsynet, dersom du anser at selskapets behandling av personopplysningene er i strid med gjeldende lov.

Opplysninger som kreves eller tillates etter lov. Uavhengig av eventuelle andre bestemmelser i denne informasjonen, kan den behandlingsansvarlige utlevere eller på annen måte behandle personopplysninger i forbindelse med salg eller transaksjon som involverer hele eller deler av virksomheten, eller som måtte være påkrevd eller tillatt ved lov eller nødvendig med det formål enhver regulatorisk revisjon som selskapet kan bli underlagt fra tid til annen.

Kontaktinformasjon. Du kan ta opp eventuelle problemer vedrørende behandling av personopplysninger ved å kontakte: Bristol-Myers Squibb Norway LTD, Lysaker Torg 35 D, 1366 Lysaker.

Du kan også kontake vår EU-personvernombud på EUDPO@BMS.com for å utøve rettigheter du måtte ha knyttet til ditt personvern. Hit kan du også ta opp eventuelle bekymringer eller spørsmål knyttet til Bristol-Myers Squibb Companys håndtering av dine personopplysninger.”