Personvernpolicy - Bristol Myers Squibb

Generelle Personvernerklaering

Klikk her for å laste ned eller skrive ut en kopi av denne BMS generelle personvernerklæringen.

Hvis du er helsepersonell eller deltar i en BMS klinisk studie eller et forskningsprosjekt, kan du få tilgang til våre andre erklæringer her: Personvernerklæring for helsepersonell | Personvernerklæring for pasienter.

Vår forpliktelse

Hos Bristol Myers Squibb (BMS) er personvernet ditt viktig for oss. For oss går personvern utover bare overholdelse av loven. BMS har som mål å innhente, bruke og dele opplysninger vi innhenter om deg på en måte som er i samsvar med vårt selskaps verdier, inkludert høye etiske standarder, integritet, inkludering, rettferdighet og åpenhet. Vi har et dedikert internt team som gjennomgår hvordan BMS får tilgang til, innhenter, bruker, deler, lagrer, overfører, sletter og beskytter opplysninger om deg. For å sikre dine opplysninger, benytter BMS rimelige og hensiktsmessige sikkerhetstiltak. Når du opprettholder rettighetene dine som registrert, kan du kontakte oss for å svare på eventuelle spørsmål du kanskje har som ikke er besvart i denne Erklæringen på eudpo@bms.com eller som beskrevet nedenfor.

1. HVEM VI ER
2. INTRODUKSJON – HVORDAN DENNE ERKLÆRINGEN GJELDER FOR DEG
3. HVORDAN VI BRUKER OPPLYSNINGENE DINE PÅ NETTET
4. HVILKE OPPLYSNINGER VI KAN BEHANDLE OM DEG
5. HVOR FÅR VI OPPLYSNINGENE DINE FRA
6. DATAMINIMERING
7. FOR HVILKE FORMÅL BEHANDLER BMS DINE OPPLYSNINGER
8. HVORDAN BMS RETTFERDIGGJØR BRUK AV OPPLYSNINGENE DINE
9. HVEM DELER VI OPPLYSNINGENE DINE MED
10. AUTOMATISERT BESLUTNINGSTAKING OG ENKELTPERSONERS RETTIGHETER
11. HVA ER MINE RETTIGHETER OG HVORDAN UTØVE DEM
12. HVOR LENGE VI OPPBEVARER OPPLYSNINGENE DINE
13. HVORDAN BESKYTTER VI DINE OPPLYSNINGER
14. SØKE PÅ JOBB HOS BMS
15. HVILKE OPPLYSNINGER INNHENTER VI OM VÅRE PASIENTER
16. BARN
17. INFORMASJONSKAPSLER OG SPORINGSTEKNOLOGIER
18. ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN
19. KONTAKT OSS

Personvernerklaering for Helsepersonell

Klikk her for å laste ned eller skrive ut en kopi av denne BMS-personvernerklæringen for helsepersonell.

Hvis du deltar i en BMS klinisk studie eller et forskningsprosjekt, kan du få tilgang til vår Personvernerklæring for pasienter.

Vår forpliktelse

Hos Bristol Myers Squibb (BMS) er personvernet ditt viktig for oss. For oss går personvern utover bare overholdelse av loven. BMS har som mål å innhente, bruke og dele opplysninger vi innhenter om deg på en måte som er i samsvar med vårt selskaps verdier, inkludert høye etiske standarder, integritet, inkludering, rettferdighet og åpenhet. Vi har et dedikert internt team som gjennomgår hvordan BMS får tilgang til, innhenter, bruker, deler, lagrer, overfører, sletter og beskytter opplysninger om deg. For å sikre dine opplysninger, benytter BMS rimelige og hensiktsmessige sikkerhetstiltak. Når du opprettholder rettighetene dine som registrert, kan du kontakte oss for å svare på eventuelle spørsmål du kanskje har som ikke er besvart i denne Erklæringen på eudpo@bms.com eller som beskrevet nedenfor.

1. HVEM VI ER
2. INTRODUKSJON – HVORDAN DENNE ERKLÆRINGEN GJELDER FOR DEG
3. HVORDAN VI BRUKER OPPLYSNINGENE DINE PÅ NETT
4. HVILKE OPPLYSNINGER VI KAN BEHANDLE OM DEG
5. HVOR FÅR VI OPPLYSNINGENE DINE FRA
6. DATAMINIMERING
7. FOR HVILKE FORMÅL BEHANDLER BMS DINE OPPLYSNINGER
8. HVORDAN BMS RETTFERDIGGJØR BRUK AV OPPLYSNINGENE DINE
9. HVEM DELER VI OPPLYSNINGENE DINE MED
10. KLASSIFISERING, AUTOMATISERT BESLUTNINGSTAKING OG ENKELTPERSONERS RETTIGHETER
11. HVA ER MINE RETTIGHETER OG HVORDAN UTØVE DEM
12. HVOR LENGE VI OPPBEVARER OPPLYSNINGENE DINE
13. HVORDAN BESKYTTER VI OPPLYSNINGER OM DEG
14. INFORMASJONSKAPSLER OG SPORINGSTEKNOLOGIER
15. ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN
16. KONTAKT OSS

Informasjon Om Personvern Av Forskningsdata

Denne meldingen inneholder spesifikk informasjon om behandling av personopplysninger om registrerte hvis data behandles av Bristol Myers Squibb i forbindelse med kliniske studier, observasjonsstudier og andre forskningsprosjekter

1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 
2. OPPLYSNINGER VI KAN BEHANDLE OM DEG
3. INFORMASJONSKILDER OG ANSVAR
4. HVORFOR VI BEHANDLER INFORMASJONEN DIN 
5. HVORDAN VI RETTFERDIGGJØR BEHANDLING AV OPPLYSNINGENE DINE
6. HVOR VI BEHANDLER DIN INFORMASJON
7. UTLEVERING AV DINE PERSONLIGE OPPLYSNINGER 
8. INDIVIDUELLE VALG: RETTIGHETER OG TILGANG TIL OPPLYSNINGER
9. HVOR LENGE TAR VI VARE PÅ DINE OPPLYSNINGER OG OPPHØR AV DELTAKELSE I ET FORSKNINGSPROSJEKT
10. BESKYTTELSE AV OPPLYSNINGER – SIKKERHET
11. INFORMASJON OM ENDRINGER I PERSONVERN
12. KONTAKT OSS