Personvernpolicy - Bristol Myers Squibb

Generelle Personvernerklaering

Klikk her for å laste ned eller skrive ut en kopi av denne BMS generelle personvernerklæringen.

Hvis du er helsepersonell eller deltar i en BMS klinisk studie eller et forskningsprosjekt, kan du få tilgang til våre andre erklæringer her: Personvernerklæring for helsepersonell | Personvernerklæring for pasienter.

Vår forpliktelse

Hos Bristol Myers Squibb (BMS) er personvernet ditt viktig for oss. For oss går personvern utover bare overholdelse av loven. BMS har som mål å innhente, bruke og dele opplysninger vi innhenter om deg på en måte som er i samsvar med vårt selskaps verdier, inkludert høye etiske standarder, integritet, inkludering, rettferdighet og åpenhet. Vi har et dedikert internt team som gjennomgår hvordan BMS får tilgang til, innhenter, bruker, deler, lagrer, overfører, sletter og beskytter opplysninger om deg. For å sikre dine opplysninger, benytter BMS rimelige og hensiktsmessige sikkerhetstiltak. Når du opprettholder rettighetene dine som registrert, kan du kontakte oss for å svare på eventuelle spørsmål du kanskje har som ikke er besvart i denne Erklæringen på eudpo@bms.com eller som beskrevet nedenfor.

Personvernerklaering for Helsepersonell

Klikk her for å laste ned eller skrive ut en kopi av denne BMS-personvernerklæringen for helsepersonell.

Hvis du deltar i en BMS klinisk studie eller et forskningsprosjekt, kan du få tilgang til vår Personvernerklæring for pasienter.

Vår forpliktelse

Hos Bristol Myers Squibb (BMS) er personvernet ditt viktig for oss. For oss går personvern utover bare overholdelse av loven. BMS har som mål å innhente, bruke og dele opplysninger vi innhenter om deg på en måte som er i samsvar med vårt selskaps verdier, inkludert høye etiske standarder, integritet, inkludering, rettferdighet og åpenhet. Vi har et dedikert internt team som gjennomgår hvordan BMS får tilgang til, innhenter, bruker, deler, lagrer, overfører, sletter og beskytter opplysninger om deg. For å sikre dine opplysninger, benytter BMS rimelige og hensiktsmessige sikkerhetstiltak. Når du opprettholder rettighetene dine som registrert, kan du kontakte oss for å svare på eventuelle spørsmål du kanskje har som ikke er besvart i denne Erklæringen på eudpo@bms.com eller som beskrevet nedenfor.

Informasjon Om Personvern Av Forskningsdata

Denne meldingen inneholder spesifikk informasjon om behandling av personopplysninger om registrerte hvis data behandles av Bristol Myers Squibb i forbindelse med kliniske studier, observasjonsstudier og andre forskningsprosjekter

Arkiv for personvernerklæring