Hjerneslag og forebygging av hjerneslag

Hjerneslag er et samlebegrep for ulike sykdommer som forårsakes av en blodpropp eller en blødning i hjernen. Det fører til oksygenmangel i hjernen, som igjen kan føre til at funksjoner som syn, tale, følelse og bevegelighet blir påvirket eller går tapt.

Primær forebygging av hjerneslag

 

Primær forebygging av hjerneslag er behandling som skal hindre eller utsette hjerneslag hos en person som tidligere har vært frisk. Dersom risikofaktorer for hjerte- og karsykdom er identifisert, kan forebyggende behandling være aktuelt. Risikoen for hjerneslag øker hvis du har høyt blodtrykk, atrieflimmer, diabetes eller høyt kolesterol.

En stor og viktig del av primær forebygging av hjerneslag er derfor å holde blodtrykket under kontroll, men også å innføre en sund livsstil. Det handler, for eksempel, om å slutte å røyke, vurdere alkoholvaner og kosthold, trene mer og sørge for å etablere vaner som motvirker stress og søvnmangel.

Bristol Myers Squibb tilbyr blodfortynnende behandling, såkalt antikoagulantia, som reduserer risikoen for hjerneslag ved atrieflimmer.

Snakk med legen din om hvilken behandlingsalternatil som passer for nettopp deg – og hvordan du kan tilpasse livsstilen din for å få et langt og godt liv!

Sekundær forebygging av hjerneslag

 

Sekundær forebygging av hjerneslag er tiltak som blir satt inn etter et hjerneslag, for å hindre at du får flere. Sekundær forebygging av hjerneslag er vanligvis en livslang behandling som omfatter både medisiner og livsstilsendringer. Akkurat som ved primær forebygging er det viktig å spise og sove godt, mosjonere, stresse mindre og ikke drikke for mye alkohol. For pasienter som røyker, er det av stor betydning å slutte med dette. Det er også viktig å ha kontroll på blodsukkernivåene etter et hjerneslag.

Hvilken behandling og hvilke endringer i hverdagen som passer for deg, avhenger av årsaken til hjerneslaget. Bristol Myers Squibb tilbyr blodfortynnende behandling, såkalt antikoagulantia, som reduserer risikoen for hjerneslag ved atrieflimmer.

Snakk med legen din om hvilken behandlingsform som passer for deg – og hvordan du kan tilpasse livsstilen din for å få et langt og godt liv!