BMS Talks

‘Fordi det kan gjøres mer’

Svar på din tilbakemelding. Som en del av dette initiativet tar norske og europeiske BMS-ansatte tak i funn og tilbakemeldinger fra deltakerne i undersøkelsen i denne serien med personlige minivideoer. De neste månedene vil flere BMS-ansatte bruke anledningen til å lytte og gi tilbakemelding på dine kommentarer og bekymringer. Følg med på denne siden.


Om initiativet

Vi vil alltid forsøke å gjøre mer for å hjelpe pasientene, utover det å utvikle og tilby medisiner. Derfor ønsker vi å samarbeide på tvers av helsevesenet for å muliggjøre dette. Her er mer informasjon om "Fordi det kan gjøres mer".

Ny innsikt fra to rapporter

Den europeiske rapporten presenterer folks oppfatninger fra over åtte land. Dybderapporten for Norden gir oss tilbakemelding fra pasienter, omsorgsytere og helsepersonell.

'Fordi det kan gjøres mer' virtuell konferanse

Den 30.september arrangerte BMS en virtuell konferanse med ledende eksperter fra åtte europeiske land, der vi så nærmere på og diskuterte de viktigste funn fra undersøkelsen 'Because There is More to Do': Pasienters behov for mental og emosjonell støtte gjennom hele behandlingsløpet.