Spiserørskreft

Å få en kreftdiagnose reiser ofte store spørsmål. Tankene tar overhånd, og du og dine nærmeste får mye informasjon å bearbeide. Spiserørskreft, eller øsofagalkreft er en alvorlig sykdom som rammer spiserøret. Behandlingsmetodene forbedres kontinuerlig takket være pågående forskning.

Spiserørskreft, eller øsofagalkreft som det også kalles, er en type kreft som har sin opprinnelse i spiserøret. Det er to hovedtyper av spiserørskreft: plateepitelkarsinom og adenokarsinom.

Spiserørskreft er en alvorlig sykdom og det finnes flere ulike behandlingsformer avhengig av hvor langt sykdommen har kommet. Behandlingsmetodene forbedres kontinuerlig, takket være pågående forskning.

Snakk med legen din om hvilken behandlingsform som passer for deg – og hvor du kan søke støtte for deg selv og dine pårørende.

Hos Kreftforeningen finner du mer informasjon om sykdommen og om fremgangen som gjøres på området.