Nyrekreft

Å få en kreftdiagnose reiser ofte store spørsmål. Tankene tar overhånd, og du og dine nærmeste får mye informasjon å bearbeide. Det finnes ulike former for nyrekreft, og det er viktig å oppdage og behandle den i en tidlig fase. Behandlingsmetodene forbedres kontinuerlig takket være pågående forskning.

Nyrekreft er et samlebegrep for ulike typer nyrekreft, der den vanligste formen er klarcellet nyrekreft. Ved nyrekreft har det dannet seg kreftceller i slimhinnen til små rør inne i nyren, i delene som utgjør nyrens filtreringssystem. Utfallet av nyrekreft avhenger av om kreften har spredt seg utenfor nyren eller ikke – og hvor godt kreften responderer på behandlingen. Derfor er det viktig å oppdage nyrekreft på et tidligst mulig stadium.

Det finnes ulike typer behandlinger for sykdommen og behandlingsmetodene forbedres kontinuerlig, takket være pågående forskning.

Snakk med legen din om hvilken behandlingsform som passer for deg – og hvor du kan søke støtte for deg selv og dine pårørende.

Hos Kreftforeningen finner du mer informasjon om sykdommen og om fremgangen som gjøres på området.