Risikominimeringsprogram

Velkommen til nettsiden for Celgenes risikominimeringsprogram. For å minimere og forebygge viktige risikoer med Thalidomide Celgene™ (talidomid), Revlimid® (lenalidomid) og Imnovid® (pomalidomid), er det utarbeidet risikominimeringsprogrammer som er godkjent av Legemiddelverket. Forskrivere skal ha lest og forstått alle vilkårene i det aktuelle programmet før forskrivning av disse legemidlene.

Det forventes teratogen effekt dersom talidomid, lenalidomid eller pomalidomid tas under graviditet. Programmene er utarbeidet for å sikre at ingen fostre eksponeres for Thalidomide Celgene, Revlimid eller Imnovid, ved å sørge for at helsepersonell og pasienter er fullt informert om og innforstått med risikoen for teratogenisitet før det blir igangsatt behandling med disse legemidlene.

Dersom du ønsker mer informasjon om noen av Celgenes risikominimeringsprogrammer, klikker du på pilene under:


Ytterligere informasjon om disse legemidlene finnes i preparatomtale og pakningsvedlegg på felleskatalogen.no.