Risikominimeringsprogram

For å minimere og forhindre betydelig risiko med Thalidomide BMS™ (talidomid), Revlimid® (lenalidomid) og Imnovid® (pomalidomid), har selskapet utviklet risikominimeringsprogrammer i samarbeid med Direktoratet for medisinske produkter, (DMP). Før forskrivning av disse legemidlene må forskriveren ha lest og forstått alle kravene i hvert av programmene.

En teratogen effekt kan forventes hvis talidomid, lenalidomid eller pomalidomid brukes under graviditet. Programmene er utviklet for å sikre at ingen foster eksponeres for Thalidomide BMS, Revlimid eller Imnovid – ved å sikre at helsepersonell og pasienter er informert og fullt ut forstår de teratogene risikoene før behandling med disse legemidlene startes.

Hvis du vil ha mer informasjon om et risikominimeringsprogram, vennligst klikk på pilene nedenfor:


Ytterligere informasjon om disse legemidlene finnes i preparatomtale og pakningsvedlegg på felleskatalogen.no.