Våre medisiner

Vi er et globalt biofarmasøytisk selskap som har fokus på å hjelpe pasienter med alvorlige sykdommer. Vi investerer milliarder i forskning og utvikling av nye medisiner.

Nedenfor finner du en liste over selskapets produkter på markedet. Alle nettsider og dokumenter er beregnet for personer over 18 år, ettersom tilgjengelighet til medisinene og formålet de er tenkt til kan variere mellom landene.

Vi ber deg innhente fullstendig informasjon fra helsemyndigheter i landet du befinner deg og konsultere legen din for profesjonell legehjelp og tjenester.

Rapportering av bivirkninger

Hvis du ønsker å rapportere inn bivirkninger på en pasient som bruker våre legemidler, ta kontakt med oss på telefon.

Antiinfektiva

Antibakterielle

Antivirale

Hematologi

Hjerte / kar

Immunologi

Kreft

Vår visjon er å forlenge og forbedre livskvaliteten til kreftpasienter. Sammen med forskere i Norge og globalt jobber vi kontinuerlig med utvikling av nye medisiner og behandlingsmetoder.

Transplantasjon

Øvrige produkter