Oppsummering fra «Fordi det kan gjøres mer»-konferansen

 -Vi må støtte pasientenes mentale og emosjonelle tilstand gjennom hele behandlingsløpet.

Respons på viktige innspill: Torsdag 30. september arrangerte vi en åpen digitalkonferanse for å utforske og debattere funn nr. 1 fra våre undersøkelser i studien: «Fordi det kan gjøres mer». Responsen viste at pasienter og fagpersoner fremhever psykisk velvære som et klart udekket behov. Dette er et område med behov for sterkere støtte til pasientene gjennom hele behandlingsreisen.

 

Vi ønsket å utforske dette temaet nærmere, så vi arrangerte en digital konferanse hvor vi fikk presentert utvalgte pasienthistorier fra noen av landene som har deltatt i studien. Pasientene bød på en rekke interessante fortellinger om hvordan kreftdiagnosen har påvirket deres mentale tilstand.

 

Deretter fikk vi en ekspertgjennomgang av en nevropsykolog som forklarte den kognitive responsen på kroniske tilstander – med innspill til ulike metoder for å håndtere den emosjonelle påvirkningen. Sist, men ikke minst, hadde vi en paneldebatt med seks ledende helseeksperter som diskuterte hvordan vi kan samarbeide for å støtte bedre opp om pasientenes mentale velvære.

 

Vi håper du tar deg tid til å se videoene fra arrangementet vårt og lære mer om hvordan vi kan samarbeide videre.

 

Short Version

Debate

Testimonials 

 


Om initiativet

Vi vil alltid forsøke å gjøre mer for å hjelpe pasientene, utover det å utvikle og tilby medisiner. Derfor ønsker vi å samarbeide på tvers av helsevesenet for å muliggjøre dette. Her er mer informasjon om "Fordi det kan gjøres mer".

Ny innsikt fra to rapporter

Den europeiske rapporten presenterer folks oppfatninger fra over åtte land. Dybderapporten for Norden gir oss tilbakemelding fra pasienter, omsorgsytere og helsepersonell.

Se BMS TALKS

Våre ansatte svarer på tilbakemeldingene fra pasienter, omsorgsytere, helsepersonell og nordmenn flest i en serie personlige videoklipp.