Pasienter og pårørende

I BMS har vi et holistisk perspektiv på behandling. Pasienten står i sentrum, men det er også helt avgjørende å inkludere de som står nær den det gjelder.

Å leve med alvorlig eller kronisk sykdom

Helsen er viktig for livskvaliteten din – og for oss i Bristol Myers Squibb er dette vår prioritet. Å leve med en alvorlig eller kronisk sykdom påvirker hele familien. Derfor er det viktig at du og dine pårørende har en god dialog med legen din, og sørger for at du har all informasjon og støtte du trenger under behandlingen.

Takket være pågående forskning og medisiner har vi i dag bedre forutsetninger enn noen gang til å leve lenge med kronisk sykdom.

Snakk med legen din hvis du har spørsmål om din medisin eller diagnose.


Ressurser for pasienter og pårørende    

Har du et spørsmål?

For generelle spørsmål når det gjelder Bristol Myers Squibb, ta kontakt med vår avdeling for kundebehandling.    

+47 67 55 53 50