Pasienter og pårørende

Å leve med alvorlig eller kronisk sykdom

Helsen er viktig for livskvaliteten din – og for oss i Bristol Myers Squibb er dette vår prioritet. Å leve med en alvorlig eller kronisk sykdom påvirker hele familien. Derfor er det viktig at du og dine pårørende har en god dialog med legen din, og sørger for at du har all informasjon og støtte du trenger under behandlingen.

 

Takket være pågående forskning og medisiner har vi i dag bedre forutsetninger enn noen gang til å leve lenge med kronisk sykdom.

 

Snakk med legen din hvis du har spørsmål om din medisin eller diagnose.

Medisinbeholdere
Våre medisiner    

Vi er et globalt biofarmasøytisk selskap som har fokus på å hjelpe pasienter med alvorlige sykdommer. Vi investerer milliarder i forskning og utvikling av nye medisiner.


Ressurser for pasienter og pårørende    

Kliniske studier

Vil du vite mer om kliniske studier og hva det innebærer?

Ansvar
Det handler om å gjøre det riktige for pasienter vi hjelper verden over. Vi arbeider på mange fronter for å bedre helsetilstanden og gi bedre resultater i samfunn som er ekstra hardt rammet av alvorlige sykdommer.
Har du et spørsmål?    

For generelle spørsmål når det gjelder Bristol Myers Squibb, ta kontakt med vår avdeling for kundebehandling.