Vår forskning

Innovasjon og klinisk testing

Alle store oppdagelser og fremskritt begynner med en hypotese. Gjennom forskning, klinisk testing, kliniske studier, samarbeid og strategisk forretningsutvikling lar vi ideene vokse og utvikle seg til innovasjon som kan forandre livet til mange mennesker. I Bristol Myers Squibb tror vi på felles krefter og styrken i ett felles mål: pasientens beste.

 

Her finner du mer informasjon om Bristol Myers Squibbs forskning og legemiddelutvikling og om partnerskapene som gjør det mulig.

Fokus på forskning
Fokus på forskning

Bristol Myers Squibb er et globalt biofarmaselskap som jobber med å utvikle og levere innovative legemidler som hjelper pasienter med å bekjempe alvorlige sykdommer.

Vår høyeste prioritet er å raskt og effektivt utvikle produktene i vår pipeline, for å kunne møte våre kunders behov for nye, innovative medisiner. De siste ti årene har vi lyktes med å levere 15 nye medisiner til svært syke pasienter. Dette gjør vår forskningsorganisasjon til en av de mest produktive i bransjen.

Kliniske studier

Våre kliniske studier i Norge

Vi er stolte av å drive kliniske studier i Norge. I praksis innebærer det at pasienter i Norge tilbys muligheten til behandling med legemidler som er under utvikling, og de får dermed tilgang til den nyeste forskningen.

Partnerskap i kliniske studier

Bristol Myers Squibb gjennomfører rundt 3 930 studier globalt, med over 13 023 pasienter. I Norden pågår cirka 91 studier med 1 400 pasienter, med rundt 40 studier på 224 pasienter i Norge (desember 2021).

Les mer om kliniske studier

Ved utvikling av nye legemidler er det viktig å studere hvordan virkestoffet (”substansen”) fungerer og virker i kroppen, og hvordan det påvirker sykdommen.

En forsker med briller undersøker medisin
Hva fokuserer vi på? 

Bristol Myers Squibb har som mål å oppdage, utvikle og levere innovativ medisin til pasientene. Mer om våre terapeutiske fokusområder.

På trappene
På trappene    

Våre kommende lanseringer er på terapeutiske områder hvor vi, på en best mulig måte, tror det er mulig å bidra med innovativ medisin som kan forbedre livet til pasientene.

Forskerressurser    

To forskere som fyller medisinbeholdere
Partnere
Vi søker aktivt etter partnere med tilgang til ledende forskning som kan komplementere våre egne innovasjoner. Teamet for forretningsutvikling samarbeider med forskere, utviklere og organisasjoner verden over for å utvikle medisiner som utgjør en forskjell.
Forsker som ser gjennom et mikroskop
Uavhengig forskning    

Bristol Myers Squibb ønsker å fremme forskning ved å støtte nyskapende, uavhengig forskning i tilknytning til våre produkter og våre viktigste terapeutiske områder. 

Vi vurderer forespørsler fra uavhengige forskere som deler vårt mål.

Ser du etter informasjon om finansiering eller samarbeid om forskning, eventuelt deling av data og teknologi?