Våre prinsipper

Hos Bristol Myers Squibb ligger våre verdier og prinsipper til grunn for alle avgjørelser vi tar. Vi forplikter oss til de strengeste moralske og etiske standarder, og lover å handle etter vår oppfatning om at den viktigste ingrediensen i ethvert produkt er produsentens integritet.

Prinsipper for integritet


BMS' standard for forretningsførsel og etikk er et sammendrag av de viktigste retningslinjene og prosedyrene selskapet bruker for å føre forretninger på en lovlig, etisk og ansvarlig måte.

Våre prinsipper er en rettesnor til selskapets ansatte for å hjelpe dem å overholde prosedyrene. God ledelse er viktig for selskapets integritet og sørger for at Bristol Myers Squibb følger moralske og etiske standarder i det selskapet foretar seg.

Vi ser at tredjeparter spiller en viktig rolle for vår suksess. Vi ønsker kun å drive forretninger med tredjeparter som følger våre standarder for forretningsvirksomhet og etikk. Vi oppfordrer tredjeparter til å ta til seg og implementere våre standarder for tredjeparter, og til å ha prosesser og/eller systemer på plass som sørger for drift i henhold til gjeldende lover, reguleringer, retningslinjer og bransjekutyme. Spesifikke krav til tredjeparter er inkludert i kontrakter vi inngår med tredjeparter.

Tredjeparter

Vi ser at tredjeparter spiller en viktig rolle for vår suksess. Vi ønsker å kun drive forretninger med tredjeparter som følger våre standarder for forretningsvirksomhet og etikk. Vi oppfordrer tredjeparter til å ta til seg og implementere våre standarder for tredjeparter, og å ha prosesser og/eller systemer på plass som sørger for drift i henhold til gjeldende lover, reguleringer, retningslinjer og bransjekotyme. Spesifikke krav til tredjeparter er inkludert i kontrakter med tredjeparter.

Våre standarder for forretningsvirksomhet og etikk for tredjeparter


Rapporter Compliance-bekymringer om

Bristol Myers Squibb Integrity Line er et telefonbasert og konfidensielt rapporteringssystem hostet av Navex Global.