Malignt melanom

Å få en kreftdiagnose reiser ofte store spørsmål. Tankene tar overhånd, og du og dine nærmeste får mye informasjon å bearbeide. Malignt melanom, eller føflekkreft, er en type hudkreft som er mulig å kurere. Det finnes ulike former for behandlinger for sykdommen, og behandlingsmetodene forbedres kontinuerlig takket være pågående forskning.

Malignt melanom er en type hudkreft. Prognosen har forbedret seg betydelig den siste tiden og mange pasienter med malignt melanom blir kurert. Derfor er det bra å fange opp sykdommen så tidlig som mulig.

Malignt melanom deles inn i ulike stadier, og behandlingsformen tilpasses etter hva som er aktuelt. Det finnes ulike typer behandlinger for malignt melanom og behandlingsmetodene forbedres kontinuerlig takket være pågående forskning.

Snakk med legen din om hvilken behandlingsform som passer for deg – og hvor du kan søke støtte for deg selv og dine pårørende.

Hos Kreftforeningen finner du mer informasjon om sykdommen og om fremgangen som gjøres på området.