Legemiddelovervåking

Dette nettstedet er ikke utformet for, og må ikke brukes til å skaffe eller meddele sikkerhetsopplysninger knyttet til Bristol Myers Squibbs produkter.

Medisinsk informasjon og tjenester
For profesjonelt helsepersonell: få tilgang til medisinsk informasjon og tjenester.

For generelle henvendelser ring

Rapportering av bivirkninger / reklamasjoner
Hvis du er pasient og ønsker å rapportere inn en bivirkning / reklamasjoner, ta kontakt med oss på telefon.

Gå til vår hjemmeside for å rapportere bivirkninger, klage på produktkvalitet, eller for forespørsler om medisinsk informasjon i andre markeder.