Legemiddelovervåking

Dette nettstedet er ikke utformet for, og må ikke brukes til å skaffe eller meddele sikkerhetsopplysninger knyttet til Bristol-Myers Squibbs produkter.


Rapportering av bivirkninger

Hvis du ønsker å rapportere inn en bivirkning på en pasient, ta kontakt med oss på telefon.


Rapportering av reklamasjoner

Kontakt nærmeste apotek eller vår avdeling for reklamasjoner

og be om å bli satt over til reklamasjonsansvarlig.