Legemiddelovervåking

Dette nettstedet er ikke utformet for, og må ikke brukes til å skaffe eller meddele sikkerhetsopplysninger knyttet til Bristol Myers Squibbs produkter.

Rapportering av bivirkninger

Hvis du ønsker å rapportere inn en bivirkning på en pasient, ta kontakt med oss på telefon.


Rapportering av reklamasjoner

Kontakt nærmeste apotek eller ta kontakt med oss på telefon.