Kontakt oss

Nettsiden vår har innhold og informasjon som dekker mange spesifikke interesseområder. Hvis du har et generelt spørsmål som ikke blir besvart på nettsiden, ber vi deg kontakte oss.

Medisinsk informasjon og tjenester
For profesjonelt helsepersonell: få tilgang til medisinsk informasjon og tjenester.

For generelle henvendelser ring

Rapportering av bivirkninger / reklamasjoner
Hvis du er pasient og ønsker å rapportere inn en bivirkning / reklamasjoner, ta kontakt med oss på telefon.

Gå til vår hjemmeside for å rapportere bivirkninger, klage på produktkvalitet, eller for forespørsler om medisinsk informasjon i andre markeder.

Vår Postadresse

Bristol Myers Squibb Norway Postboks 113, 1325 Lysaker