Akutt myelogen leukemi

Å få en kreftdiagnose reiser ofte store spørsmål. Tankene tar overhånd, og du og dine nærmeste får mye informasjon å bearbeide. Behandlingsmetodene forbedres kontinuerlig, takket være pågående forskning. Akutt myelogen leukemi (AML) er en blod- og beinmargskreft.

Akutt myelogen leukemi, også kalt myeloblast eller myeloid leukemi, er en av de vanligste formene for leukemi hos voksne. Sykdommen innebærer at de hvite blodcellene er syke.

Årsakene til akutt myeloid leukemi er i de fleste tilfellene ukjent, men det er fastslått at personer som har gjennomgått strålebehandling for ulike sykdommer har større risiko for å bli rammet enn andre.

Det finnes flere ulike behandlinger og de brukes ofte i kombinasjon. Hvordan du reagerer på behandlingen og hvilken behandling du får, varierer ut ifra hvilken subtype av akutt myelogen leukemi du har.

Snakk med legen din om hvilken behandlingsform som passer for deg – og hvor du kan søke støtte for deg selv og dine pårørende.

Hos Kreftforeningen finner du mer informasjon om sykdommen og om fremgangen som gjøres på området.