Klassisk Hodgkins lymfom

Å få en kreftdiagnose reiser ofte store spørsmål. Tankene tar overhånd, og du og dine nærmeste får mye informasjon å bearbeide. Klassisk Hodgkins lymfom er en type kreft i lymfesystemet som er mulig å kurere. Det finnes ulike former for behandlinger for sykdommen, og behandlingsmetodene forbedres kontinuerlig takket være pågående forskning.

Klassisk Hodgkins lymfom er en type kreft i lymfesystemet. Klassisk Hodgkins lymfom går an å kurere, men uten behandling er det en dødelig sykdom, så det er viktig å finne riktig behandling raskt. Valg av behandling tas basert på i hvilket stadium sykdommen er.

Det finnes ulika behandlinger for Klassisk Hodgkins lymfom og behandlingsmetodene forbedres kontinuerlig takket være pågående forskning.

Snakk med legen din om hvilken behandlingsform som passer for deg – og hvor du kan søke støtte for deg selv og dine pårørende.

Hos Kreftforeningen finner du mer informasjon om sykdommen og om fremgangen som gjøres på området.