Helsepersonell

Enten du søker fakta om behandling eller banebrytende forskning, finner alle som er helsepersonell mer informasjon her.

Du som jobber i helsevesenet er et viktig bindeledd mellom pasienten og Bristol Myers Squibb. Derfor er det viktig for oss at du som helsepersonell finner all informasjon du trenger om vår forskning og våre legemidler. Slik kan vi sammen finne en trygg og god vei til et bedre liv for personer med helsetilstander innenfor hematologi, onkologi, immunologi, revmatologi og kardiovaskulære sykdommer.

Du kan henvende deg hit når du har en pasient som allerede får behandling med legemidler fra Bristol Myers Squibb, eller hvis du vurderer å foreskrive legemidler fra oss til en pasient.
 
Medisinsk informasjon og tjenester


Få tilgang til medisinsk informasjon og ressurser for profesjonelle helsearbeidere. 
+47 23 12 06 37

For generelle henvendelser ring
+47 67 55 53 50

Rapportering av bivirkninger


Hvis du ønsker å rapportere inn en bivirkning på en pasient, ta kontakt med oss på telefon.


+47 23 12 06 37


Gå til vår hjemmeside for å rapportere bivirkninger, klage på produktkvalitet, eller for forespørsler om medisinsk informasjon i andre markeder.