Lær mer om kliniske studier

Lær mer om kliniske studier

Ved utvikling av nye legemidler er det viktig å studere hvordan virkestoffet (”substansen”) fungerer og virker i kroppen, og hvordan det påvirker sykdommen.
Disse kliniske studiene gjennomføres på sykehus der personalet følger en protokoll utformet på en måte som sikrer at resultatene blir så sammenlignbare og evaluerbare som mulig.

Under en klinisk studie følger sykehuspersonalet pasienten nøye ut ifra et antall parametere, for å kunne vurdere effekter og mulige bivirkninger. Ofte pågår studien i flere land samtidig, og kan vare i alt fra noen uker til over ett år.

Det er viktig at du som pasient, pårørende eller forelder forstår de potensielle risikoene og fordelene ved å delta i en klinisk studie. Før du bestemmer deg for om du vil delta, får du både muntlig og skriftlig informasjon om studien og får mulighet til å stille spørsmål. Etterpå er det legen som vurderer om du som pasient kan delta eller ikke.

Å delta i en klinisk studie er helt frivillig og du er dekket av samme personvern som alle andre pasienter i norsk helsevesen.

Les mer på BMS Study Connect om hva det innebærer å delta i en klinisk studie, samt se en liste over våre pågående kliniske studier.