‘Fordi det kan gjøres mer’

Velkommen til ‘Fordi det kan gjøres mer’, et samfunnsinitiativ fra Bristol Myers Squibb

because there is more to do

"Fordi det kan gjøres mer" er en kampanje vi startet i 2020, som foreløpig har vært gjennomført i to faser:


Fase 1: Innspill fra våre interessenter

I første fase inviterte vi mennesker fra Norge og sju andre europeiske land om å dele sine innspill med oss. Vi spurte deltakerne om deres oppfatning av BMS og legemiddelindustrien generelt: Hvilke behov er det som ikke møtes? Hva mer kan industrien gjøre for samfunnet - og for å støtte pasientene bedre gjennom behandlingsløpet? Undersøkelsen var åpen for tilbakemelding fra publikum generelt og fra representanter i pasientforeningene og helsevesenet i Norge.

Vårt ønske var å bedre forstå hvilke andre roller legemiddelselskaper bør ta, ut over å utvikle og levere innovativ medisin. Responsen fra deltakerne var stor og variert, og funnene ble samlet i en omfattende europeisk rapport, med analyser av tilbakemeldingene fra pasienter og profesjonelle respondenter.


Fase 2: En lokal møteplass

Ett av hovedfunnene fra undersøkelsen var at legemiddelselskaper kan bidra mer til den emosjonelle belastningen mange pasienter opplever etter endt behandlingsløp.
I fase to har vi derfor gjort ord til handling. Utover i 2022 igangsetter vi, i samarbeid med Kreftkompasset, en serie møteplasser for kreftoverlevende. Samlingene, kalt «Ta kontrollen!», har fokus på frykten for tilbakefall, og er ment å gi deltakerne nyttige verktøy for å håndtere de mentale belastningene dette medfører.


Hvorfor gjør vi dette?

  • Vi ønsker å ta initiativ til en samtale om hvordan legemiddelselskaper kan gjøre mer for å støtte pasienter og samarbeide på tvers av helsevesenet.
  • Vi ønsker å gjennomføre lokale tiltak for å øke støtten og levere på forventningene som stilles til oss som selskap

reports
Ny innsikt fra to rapporter

Den europeiske rapporten presenterer folks oppfatninger fra over åtte land. Dybderapporten for Norden gir oss tilbakemelding fra pasienter, omsorgsytere og helsepersonell.

Ta kontrollen! – En ny møteplass for kreftoverlevende
Ta kontrollen! – En ny møteplass for kreftoverlevende

Mange kreftoverlevende opplever frykt for tilbakefall og mentale belastninger knyttet til dette, særlig i forbindelse med kontrolltimer. Nå lanserer Kreftkompasset, i samarbeid med Bristol Myers Squibb, et nytt tilbud som skal hjelpe.

reports
Se BMS TALKS

Våre ansatte svarer på tilbakemeldingene fra pasienter, omsorgsytere, helsepersonell og nordmenn flest i en serie personlige videoklipp.

'Fordi det kan gjøres mer' virtuell konferanse

Den 30.september arrangerte BMS en virtuell konferanse med ledende eksperter fra åtte europeiske land, der vi så nærmere på og diskuterte de viktigste funn fra undersøkelsen 'Because There is More to Do': Pasienters behov for mental og emosjonell støtte gjennom hele behandlingsløpet.