‘Fordi det kan gjøres mer’

Velkommen til ‘Fordi det kan gjøres mer’, et samfunnsinitiativ fra Bristol Myers Squibb
Vi ønsker en bedre forståelse av behovet for helsetjenester hos pasienter, omsorgsytere, helsepersonell og innbyggere generelt i Norge

because there is more to do

"Fordi det kan gjøres mer" er en kampanje vi startet på slutten av 2020.
Det er en åpen invitasjon til interesserte deltakere fra Norge og sju andre europeiske land om å dele sine innspill med oss.

Vi har spurt deltakerne om deres oppfatning av BMS og legemiddelindustrien generelt.
Hvilke behov er det som ikke møtes? Hva mer kan industrien gjøre for samfunnet - og for å støtte pasientene bedre gjennom behandlingsløpet?

Helt spesifikt har vi ønsket å forstå bedre hvilke andre roller legemiddelselskaper bør ta,
ut over å utvikle og levere innovativ medisin.

Responsen fra deltakerne har vært både stor og variert i våre to undersøkelser.
Undersøkelsen var åpne for tilbakemelding for publikum generelt og for representanter i pasientforeningene og helsevesenet i Norge.

Funnene legges ut på våre hjemmesider, samlet i en europeisk rapport med analyser
av tilbakemeldingene fra pasienter og profesjonelle respondenter.

Hvorfor gjør vi dette?

  • Vi ønsker å ta initiativ til en samtale om hvordan legemiddelselskaper kan gjøre mer for å støtte pasienter og samarbeide på tvers av helsevesenet.
  • Svare på tilbakemeldinger i en serie med dialog og samtale som fører til nye lokale tiltak.

Vi håper du synes funnene i denne undersøkelsen er
interessante - og vi ser frem til å ta tak i de ulike utfordringene i tiden som kommer!


reports
Ny innsikt fra to rapporter

Den europeiske rapporten presenterer folks oppfatninger fra over åtte land. Dybderapporten for Norden gir oss tilbakemelding fra pasienter, omsorgsytere og helsepersonell.

reports
Se BMS TALKS

Våre ansatte svarer på tilbakemeldingene fra pasienter, omsorgsytere, helsepersonell og nordmenn flest i en serie personlige videoklipp.

'Fordi det kan gjøres mer' virtuell konferanse

Den 30.september arrangerte BMS en virtuell konferanse med ledende eksperter fra åtte europeiske land, der vi så nærmere på og diskuterte de viktigste funn fra undersøkelsen 'Because There is More to Do': Pasienters behov for mental og emosjonell støtte gjennom hele behandlingsløpet.