Revmatisme

Revmatisme er et samlebegrep for en rekke kroniske inflammatoriske sykdommer. Å få en revmatismediagnose påvirker hele familien, men det finnes både behandlinger og støtte for dem som rammes.

Å leve med revmatisme

 

Å få en revmatismediagnose innebærer en stor omstilling i livet. Mange tanker og spørsmål dukker opp om hvordan dette vil påvirke deg og dine nærmeste, og hvordan livet ditt vil se ut i fremtiden. Men, det finnes ulike behandlinger som kan kombineres med en aktiv hverdag med trening og bevegelse. Legen din vet best hvilken type behandling som passer best for deg.

Det finnes flere ulike behandlingstilbud for deg som har fått revmatisme, og forskningen har gjort store fremskritt på dette feltet de siste årene. Bristol Myers Squibb forsker på revmatiske sykdommer som revmatoid artritt, psoriasisartritt og juvenil idiopatisk artritt.

Behandlingen er en viktig del av hverdagen din med revmatisme, men det er også viktig å be om støtte og hjelp dersom du eller dine nærmeste trenger det. Hos legen din kan du få informasjon om hvilke pasientforeninger og pårørendeforeninger som er tilgjengelige for akkurat din diagnose.

Hos Norsk Revmatikerforbund finner du mer informasjon om sykdommen og om fremgangen som gjøres på feltet.