Transforming patients’ lives through science™ 

We are developing for the future and stand together for a strong vision.  


Å bygge et nytt selskap

For å synliggjøre endringene i selskapet vårt, har vi videreutviklet merkevaren vår. I Bristol Myers Squibb er vi inspirert av en tydelig visjon - å endre pasientenes liv gjennom vitenskap. Vårt mål er å skape viktige gjennombrudd ved å utvikle medisiner som vil redde mange menneskers liv både i Norge og i resten av verden.

Å bygge et nytt selskap
Bedriftens merkevare

Vi ønsker å sette et menneskelig preg på hver eneste behandling vi utvikler. Vi blir stolte hver gang en pasient får livet tilbake som følge av våre medisiner. 
Symbolet vårt – en hånd – er et enkelt og universelt uttrykk for helbredelse og omsorg. Det representerer menneskeheten og det personlige engasjementet vi har med oss i arbeidet vårt når vi utvikler banebrytende behandlinger.

Fokus på mennesker, pasienter og vitenskap

Fokuset vårt er alltid på mennesker: pasientene vi jobber for, arbeidsstyrken som oppdager, utvikler og leverer medisinene våre, og partnerne vi samarbeider med.

MENNESKER

Mennesker

LIVET

Livet

VITENSKAP

Vitenskap

Engasjement for vårt globale samfunn

Som en del av det globale fellesskapet vil vi fortsette med å prioritere det som fremmer en god folkehelse - og utføre vårt oppdrag med å utvikle og produsere livreddende medisiner til pasienter over hele verden.

Engasjement for vårt globale samfunn