Juridisk informasjon


Godtakelse av avtale. For din tilgang til og bruk av Bristol-Myers Squibbs nettside (nettsiden) gjelder følgende betingelser og vilkår (disse “betingelser og vilkår”) og alle tilknyttede lover. Når du logger deg inn og bruker nettsiden, godtar du, uten begrensninger og forbehold, disse betingelser og vilkår og aksepterer at de går foran alle andre avtaler mellom deg og Bristol-Myers Squibb, og at disse er uten virkning og gyldighet med hensyn til din tilgang til og bruk av nettsiden. Enhver henvisning til Bristol-Myers Squibb i disse betingelser og vilkår referer samlet til Bristol-Myers Squibb Company og alle dets nåværende og fremtidige datterselskap og andre tilknyttede selskap.

Bruksomfang. Bristol-Myers Squibb bruker denne nettsiden for din personlige informasjon, opplæring og kommunikasjon. Du må gjerne se gjennom siden. Du kan laste ned materiale fra siden, men kun for ikke-kommersiell, personlig bruk, såfremt du følger alle regler for opphavsrett og andre rettigheter som oppgis i materialet. Du har ikke tillatelse til å spre, endre, videresende, gjenbruke, legge ut på nytt eller bruke innholdet på siden til offentlige eller kommersielle formål, inkludert tekst og bilder, uten skriftlig tillatelse fra Bristol-Myers Squibb Company. Du er gjort kjent med at Bristol-Myers Squibb ikke hevder at informasjon på denne siden er passende eller tilgjengelig til bruk utenfor USA, og at tilgang til siden fra områder hvor innholdet på siden er ulovlig eller upassende, ikke er tillatt. Hvis noen velger å gå inn på siden fra andre steder, gjør de dette på eget initiativ, og de har selv ansvar for at slik bruk skjer i samsvar med gjeldende lokale lover.

Ikke medisinsk rådgivning. Siden tilbyr ikke medisinsk rådgivning. Med enkelte unntak er Bristol-Myers Squibbs produkter kun tilgjengelig med resept fra en lisensiert profesjonelt helsepersonell. Bristol-Myers Squibb er ikke involvert i å gi medisinske eller tilsvarende profesjonelle tjenester eller råd, og informasjonen som er tilgjengelig på nettsiden, er ikke ment å skulle erstatte medisinsk rådgivning fra helsepersonell. Hvis du ønsker eller trenger slike tjenester eller rådgivning, bør du raskest mulig konsultere en lege eller profesjonelt helsepersonell.                                                    

Produktinformasjon. Produktinformasjonen som er tilgjengelig på denne nettsiden, er kun ment for personer bosatt i USA. Allikevel kan denne nettsiden og dens lenker inneholde informasjon om produkter som i noen tilfeller er tilgjengelige, og i andre tilfeller ikke tilgjengelige, i spesifikke land, landområder eller regioner i verden (inkludert USA), kan være tilgjengelig under ulike varemerker i ulike land, og i enkelte tilfeller kan være godkjent eller klargjort av en offentlig kontrollmyndighet for salg eller bruk med ulike indikasjoner og begrensninger i ulike land. Du må ikke tolke noe av innholdet på siden som oppfordring til eller markedsføring av produkt eller tjenester, eller bruk av produkt eller tjenester som ikke er godkjent i lover og retningslinjer i landet hvor du befinner deg, inkludert USA. For spesifikk informasjon om ulike produkter henviser vi til komplett forskrivningsinformasjon godkjent av gjeldende offentlige myndigheter i landet hvor du befinner deg. Forskrivningsinformasjonen du finner her, er basert på USAs merking og gjelder ikke nødvendigvis utenfor USA.

Merkevarebeskyttelse. Du må gå ut fra at alt du ser eller leser på denne nettsiden er merkevarebeskyttet, med mindre noe annet er oppgitt, og at innholdet ikke kan brukes på annen måte enn det som framgår av disse betingelser og vilkår eller i teksten på nettsiden, uten skriftlig tillatelse fra Bristol-Myers Squibb Company. Bristol-Myers Squibb hverken garanterer eller hevder at bruk av innholdet som vises på denne nettsiden, ikke vil komme i konflikt med rettighetene til tredjeparter som eies av eller er tilknyttet Bristol-Myers Squibb.

Varemerker. Varemerkene, salgsnavnene, logoene og tjenestemerkingen (under samlebetegnelsen “varemerker” som vises på siden, er registrerte og uregistrerte varemerker for Bristol-Myers Squibb og andre. Ikke noe av innholdet på siden skal tolkes som garanti for, ved implikasjon, preklusjon eller på annen måte, en lisens eller rett til bruk av noen av varemerkene som vises på nettsiden, uten skriftlig tillatelse fra Bristol-Myers Squibb eller tredjeparter som eier varemerkene som vises på nettsiden. Bruk av varemerkene som vises på nettsiden, samt alt annet innhold på nettsiden, som det ikke gis tillatelse til gjennom disse betingelser og vilkår, er strengt forbudt. Vi gjør også oppmerksom på at Bristol-Myers Squibb vil aggressivt håndheve sin opphavsrett med lovens fulle tyngde, inkludert bruk av strafferettslig forfølgelse.

Garantibegrensninger. Selv om Bristol-Myers Squibb gjør sitt beste for å oppgi riktig og oppdatert informasjon på nettsiden, garantere eller påstår ikke Bristol-Myers Squibb at den er korrekt. Bristol-Myers Squibb påtar seg ingen forpliktelser eller ansvar for feil eller utelatelser i innholdet på nettsiden. Uten å begrense det foregående, er alt på denne nettsiden tilgjengelig «SOM DET ER» UTEN NOEN FORM FOR GARANTI, HVERKEN EKSPLISITT ELLER IMPLISITT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, IMPLISITT SALGSGARANTI, EGNETHET FOR ET SPESIFIKT BRUKSOMRÅDE ELLER IKKE-OVERTREDELSER. Vi gjør oppmerksom på at enkelte jurisdiksjoner ikke tillater unntak fra impliserte garantier. Dermed vil enkelte begrensninger ikke nødvendigvis gjelde for deg. Rådfør deg med lokal lovgivning for restriksjoner eller begrensninger knyttet til unntak fra impliserte garantier.

Begrenset ansvar. Din tilgang til, bruk av og søk på denne nettsiden skjer på egen risiko. Hverken Bristol-Myers Squibb eller noen annen part involvert i opprettelse, produksjon eller formidling av nettsiden er ansvarlig for erstatning for hverken direkte, tilfeldige, påfølgende eller indirekte skader som følger av tilgang til eller bruk av nettsiden. Bristol-Myers Squibb påtar seg intet ansvar, og er ikke erstatningspliktig for skader på, eller virus som måtte infisere, datautstyr eller annen eiendom som følge av din tilgang til, bruk av eller søk på nettsiden eller nedlasting av materiale, data, tekst eller bilder fra nettsiden.

Forbudte overføringer. Enkelte områder på nettsiden kan gi deg tilgang til nettfora og å sende e-post, eller på annen måte gi tilbakemeldinger til Bristol-Myers Squibb. Bristol-Myers Squibb påtar seg ikke, og fraskriver seg særskilt alt ansvar og erstatningsplikt for innhold på disse foraene. Det er ikke tillatt å legge ut eller videresende innhold som er forbudt eller truende, inneholder baktalelser eller ærekrenkelser, er obskønt, uanstendig, kontroversielt, pornografisk eller støtende, eller materiale som inneholder eller oppmuntrer til handlinger som er kriminelle eller kan gi bakgrunn for sivile søksmål eller på annen måte bryte noen lover. I tillegg er det forbudt å legge ut eller videresende materiale som (a) bryter andres rettigheter, personvernrettigheter eller regler for offentliggjøring, (b) beskyttes av varemerkerettigheter, kopirett eller annen opphavsrett, med mindre eieren av disse rettighetene har gitt uttrykkelig skriftlig tillatelse, (c) inneholder virus, en bug eller annet skadelig innhold, eller (d) brukes for å ulovlig ramme en annen person med hensyn til forretningsvirksomhet eller konkurranse. Du vil stå eneansvarlig for skader som måtte oppstå som følge av brudd på rettigheter knyttet til varemerker, kopirett eller annen opphavsrett, eller annen skade som følger av din tilgang til eller bruk av nettsiden.

Brukerinnhold. All “informasjon av personlig art” som inkluderes i elektronisk kommunikasjon med nettsiden, er underlagt nettsidens retningslinjer for personvern. Samtidig er og vil all kommunikasjon med og materiale du sender til nettsiden via elektronisk post eller på annen måte, inkludert alle data, spørsmål, kommentarer og forslag eller lignende, bli behandlet som ikke-konfidensielt og ubeskyttet. Du er innforstått med at alt du sender eller legger ut, kan brukes av Bristol-Myers Squibb til alle formål, inkludert, men ikke begrenset til, gjengivelse, offentliggjøring, videresending, publisering, kringkasting og innlegg. I tillegg forbeholder Bristol-Myers Squibb seg retten til å bruke ideer, konsepter, kunnskap, prosesser og teknikker som inngår i din kommunikasjon, med nettsiden til alle slags formål, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon, markedsføring og salg av produkter og tjenester ved bruk av slike ideer, konsepter, kunnskap, prosesser og teknikker.

Lenker til andre sider. Bristol-Myers Squibb har ikke gått gjennom alle sidene knyttet til nettsiden via lenker og er ikke ansvarlig for innholdet på slike frittstående sider eller andre sider lenket til på nettsiden. Dersom du legger ut lenker til frittstående sider eller andre sider, skjer dette på egen risiko. Hvis du skulle legge ut en lenke til en annen side, vil vi be deg gjennomgå betingelser og vilkår samt retningslinjer for personvern som gjelder den nye siden. De samsvarer ikke nødvendigvis med det som gjelder nettsiden vår.

Gjeldende lovgivning. Denne avtalen og dens virkning er underlagt lovgivningen i staten New Jersey, USA, uten hensyn til andre myndigheters lovtolkninger. Du godkjenner og gir tillatelse til at de statlige og føderale domstoler i Mercer County, staten New Jersey, USA, er enerådende jurisdiksjon i alle spørsmål og tvister som måtte oppstå som følge av din tilgang til og bruk av nettsiden og denne avtalen. Så langt gjeldende lovgivning tillater det, skal alle krav eller rettslige skritt som følger av eller er tilknyttet din tilgang til eller bruk av denne nettsiden, fremmes innen to (2) år fra datoen hvor dette kravet eller grunnlaget for det rettslige skrittet oppstod eller påløp.

Endringer i avtalen. Bristol-Myers Squibb kan, til enhver tid, endre betingelser og vilkår som gjelder tilgang til og bruk av nettsiden. Alle endringer i våre betingelser og vilkår vil bli annonsert på nettsiden. Disse endringene vil være bindende, og derfor bør du med jevne mellomrom se gjennom betingelser og vilkår som legges ut på nettsiden.