Urotelkreft

Å få en kreftdiagnose reiser ofte store spørsmål. Tankene tar overhånd, og du og dine nærmeste får mye informasjon å bearbeide. Urotelkreft innebærer kreftsvulster i urinveiene og urinblæren. Behandlingsmetodene forbedres kontinuerlig takket være pågående forskning.

Urotelkreft er en svulstsykdom som omfatter blant annet blære- og urinveiskreft. Urinveiskreft er kreft som har sitt utspring i urinveiene, altså i blæren, urinlederne eller urinrøret. Blærekreft er en svulstsykdom som vanligvis begynner i slimhinnen som dekker innsiden av blæren. Blære- og urinveiskreft kan utvikle seg på flere ulike måter, men det er uvanlig at den oppdages så sent at den har spredt seg.

Det finnes mange typer behandlinger for denne typen kreft og behandlingsmetodene forbedres kontinuerlig takket være pågående forskning.

Snakk med legen din om hvilken behandlingsform som passer for deg – og hvor du kan søke støtte for deg selv og dine pårørende.

Hos Kreftforeningen finner du mer informasjon om sykdommen og om fremgangen som gjøres på området.