Delrapport Norden

"Fordi det kan gjøres mer"

Bristol Myers Squibbs misjon er å oppdage, utvikle og levere innovative medisiner som hjelper pasienter til å mestre alvorlige sykdommer. Men vi tror fullt og fast at det er mer vi kan gjøre – i tillegg til å levere innovative medisiner – for å bidra til å støtte pasienter og menneskene de er glade i. Denne overbevisningen førte til at vi etablerte initiativet "Fordi det kan gjøres mer".


Denne rapporten presenterer funnene i den Nordiske pasient- og helsepersonellundersøkelsen.* Det ble også gjennomført en åpen undersøkelse** , blant personer fra åtte ulike europeiske land.

Viktige behov blant pasienter i Norden

I alle pasientfaser er det mange ulike behov, avhengig av enkeltpersoners individuelle omstendigheter og tilstander. Men pasienter, omsorgspersoner, pasientorganisasjoner og leger i Norden identifiserte likevel de følgende områdene som viktige behov i alle pasienters faser.

Übersicht
test
test
test
test
test
test

Hvordan kan vi bidra til å støtte pasienter, omsorgspersoner og leger i Norden?

Pasienter, omsorgspersoner, pasientorganisasjoner og leger i Norden foreslo løsninger som kan forbedre pasienters opplevelser i alle faser.

test
test
test
test

Hva skjer nå?

Denne undersøkelsen utgjør starten på et mer inngående engasjement med pasientgrupper og helsesektoren i Norge. Sammen med våre partnere vil vi nå se nærmere på ideer til nye initiativer og aktiviteter som kan oppfylle behovene det er gitt utrykk for i undersøkelsen.


* Pasient- og helsepersonalundersøkelsen blant interessenter i Norge ble basert på to anonyme nettundersøkelser: en med tilbakemeldinger fra en undersøkelse gjennomført blant 120 fastleger, kardiologer og onkologer og en annen undersøkelse med svar fra 30 pasienter med kreft eller hjerteflimmer og omsorgspersonene til pasienter med disse tilstandene. I tillegg ble det gjennomført en kvalitativ undersøkelse blant pasientorganisasjoner for å få større innsikt.


** Respondenter fra Belgia, Danmark, Finland, Nederland, Norge, Sveits, Sverige og Østerrike deltok i denne undersøkelsen som ble gjennomført åpent og offentlig tilgjengelig for de som ønsket å delta.


Om initiativet

Vi vil alltid forsøke å gjøre mer for å hjelpe pasientene, utover det å utvikle og tilby medisiner. Derfor ønsker vi å samarbeide på tvers av helsevesenet for å muliggjøre dette. Her er mer informasjon om "Fordi det kan gjøres mer".

Se BMS TALKS

Våre ansatte svarer på tilbakemeldingene fra pasienter, omsorgsytere, helsepersonell og nordmenn flest i en serie personlige videoklipp.

'Fordi det kan gjøres mer' virtuell konferanse

Den 30.september arrangerte BMS en virtuell konferanse med ledende eksperter fra åtte europeiske land, der vi så nærmere på og diskuterte de viktigste funn fra undersøkelsen 'Because There is More to Do': Pasienters behov for mental og emosjonell støtte gjennom hele behandlingsløpet.