Cancer Crosslinks for 16. gang i Norge

Cancer Crosslinks for 16. gang i Norge

21/03/24     

Nesten 300 personer deltok i den 16. utgaven av Cancer Crosslinks som gikk av stabelen den 25. januar. Årets tema var: "Bridging innovations to improve clinical outcomes for cancer patients".

Cancer Crosslinks er et årlig arrangement i regi av Oslo Cancer Cluster og foregår i samarbeid med Bristol Myers Squibb. Møtet fungerer som en sentral plattform for partnerskap og kunnskapsutveksling innen kreftforskning og -behandling.

Arrangementet hadde en rekke fremtredende foredragsholdere fra Tyskland, Frankrike, Storbritannia og USA, som alle presenterte de siste fremskrittene innen diagnostiske og behandlingsalternativer for solide og hematologiske kreftformer.

Med fokus på å bygge bro over innovasjoner for forbedrede kliniske resultater, inkluderte programmet en rekke foredrag av anerkjente eksperter, som prof. Sonja Loges om målrettede terapier, Dr. Lisa Derosa om mikrobiotasentrerte intervensjoner og kreftimmunterapi, Dr. Leo Rasche om tumorheterogenitet i multippelt myelom, Dr. Raza Ali på svært multipleksert bildediagnostikk for presisjons brystimmunonkologi, Dr. Paolo Tarantino om antistoff-legemiddelkonjugater og Prof. Mihaela van der Schaar om AI-aktivert personlig medisin.

Arrangementet la også vekt på å trekke frem norsk kompetanse, representert ved Dr. Vilde Drageset Haakensen, Dr. Marte Grønlie Cameron, Dr. Fredrik Schjesvold, og Dr. Katrin Kleinmanns.

Arrangementer som Cancer Crosslinks er inspirerende markeringer for det vitenskapelige miljøet i Norge. BMS’ engasjement harmonerer godt med de brede vitenskapelige innovasjonene som ble diskutert på konferansen, og gjenspeiler selskapets satsing på banebrytende medisiner og globalt pasientarbeid.

Ali Areffard

Ali Areffard

Ali Areffard, som leder onkologi og hematologi i BMS Norge, understreker selskapets interesse for vitenskapelig innovasjon:

– Vitenskap driver oss i alt vi gjør for å forbedre pasientbehandlingen. Cancer Crosslinks er en av driverne for å vise frem ny vitenskap som forbinder biologi og kliniske resultater, sier han.

– Alle temaene på programmet hadde sterk relevans for det store antallet deltakere som kom fra legemiddelindustri, akademia og offentlige helseorganisasjoner, avslutter Ali Areffard.