Vårdpersonal

Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter övervinna allvarliga sjukdomar.
Varje år investerar vi mer än 4,9 miljarder USD i forskning och utveckling inom en rad områden med stora medicinska behov. Läs mer om våra läkemedel under respektive område.


Läkemedelsampuller

Våra läkemedel    

Vårt uppdrag är att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter att besegra allvarliga sjukdomar.    

Våra sjukdomsområden

Välkommen till våra sidor som riktar sig till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården. Här kan du hitta mer information inom de terapiområden som intresserar dig.

Cancer

Onkologiska sjukdomar

Reumatologiska sjukdomar

Reumatologiska sjukdomar

Hjärta/kärl

Hjärt-/kärlsjukdomar


Kliniska studier

Kliniska studier och forskning är avgörande delar i arbetet med att erbjuda patienter nya läkemedel.    

Innovativa läkemedel

Hjälp för patienter med allvarliga sjukdomar att hitta information om tillgång till innovativa läkemedel.    

Forskare med mikroskop

Forskning

Ta reda på hur vi upptäcker och utvecklar läkemedel för patienter.    

Man som ritar på en whiteboard

Transparens

Öppenhet och transparens är en viktig del i vårt arbete. Vi strävar efter att alltid ha en hög transparens i den information vi delar med vårdgivare, patienter, branschkollegor och aktieägare.


Medicinsk information och tjänster    

Kontakt för medicinsk information

Rapportera biverkningar/ reklamationer

NOSE1902894-01-01