Media

Välkommen till vårt pressrum.  Här finns aktuella och arkiverade pressmeddelanden, publikationer och bilder.    


Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa mediciner som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar.

Varje år investerar vi mer än 4,9 miljarder USD i forskning och utveckling inom en rad områden med stora medicinska behov; cancer, hjärta/kärl, immunologi och virologi. Utöver vår viktiga forskning och utveckling av innovativa mediciner tar vi även vårt sociala ansvar i andra dimensioner. Ett av de viktigare är Secure the Future, ett program för att hjälpa och stödja kvinnor och barn med hiv/aids i hårt drabbade länder i Afrika. I mer än sex år ledde vi även programmet Nordic Secure the Future, där vi sände nordisk sjukvårdspersonal för att arbeta på hiv/aids-kliniker i Afrika. Vi tror också på glädjens medicin och stödjer Clownmedicin, sjukhusclowner som sprider glädjemedicin till barn, anhöriga och personal på barnsjukhus.

Kontaktpersoner    

Annica Holmberg

Annica Holmberg
Corporate Affairs Manager Nordic Lead,
Bristol-Myers Squibb

Vänligen notera att detta är kontaktuppgifter för media. För biverkningsrapportering kontakta medinfo.sweden@bms.com

 

Företagspublikationer    
Läs mer på företagets amerikanska webbplats


världsmedborgarskapsrapport 2018

2018 års rapport om världsmedborgarskap    

Ta reda på mer om våra insatser, nya mål och initiativ inom filantropi och hållbarhet.    

Bristol-Myers Squibb logotyp

Logotyp    

Bristol-Myers Squibb logotyp    

Företagsöversikt    

Läs mer om Bristol-Myers Squibb.

Nyckelfakta    

Senaste nytt om vårt företag.    

Vår forskning    

Få en överblick över vår forskning.    

Ansvar    

Att ta ansvar handlar om att göra det rätta för patienter världen över. Vi gör viktiga insatser inom många olika områden för att minska hälsorisker och förbättra behandlingen av patienter som drabbats av allvarliga sjukdomar.