Dialog genom hela vårdkedjan

BMS vill se en utökad dialog och ett ännu tätare samarbete mellan patienter, beslutsfattare, hälso- och sjukvård, akademi och forskande läkemedelsföretag.

Dialog och samarbete är vägen framåt


I en aktiv dialog och gott samarbete mellan olika intressenter inom Life-science sektorn och hälso- och sjukvården, kan olika perspektiv sammanföras. I den miljön och med de förutsättningarna kommer lösningar som når längre, ur ett patient- och samhällsperspektiv.

Med det värde som läkemedel kan bidra med, kan en kostnadseffektiv och patientcentrerad sjukvård skapas, där Sveriges resurser används rätt och leder till en jämlik vård.