Effektivisering och digitalisering av hälsodata

Genom effektivisering och digitalisering av infrastruktur för hälsodata, förbättras vården i alla led. Dessutom skapas det utrymme för innovation.

Optimering av tillgång till hälsodata

 

Effektiviseringar i hälso- och sjukvårdssystemet; handlar i stora drag om att effektivisera för att spara resurser och skapa utrymme för innovationer. I fokus för allt vi gör står patienten och folkhälsan. Här jobbar många krafter tillsammans för att hitta vägar där kraften i digitalisering och infrastruktur för hälsodata kan optimera prevention och sjukvård. Allt för att sjukvårdssystemet ska leverera den allra bästa vården ur den budget som finns tillgänglig.

Därför vill vi vara en del av den dialog som ska resonera genom hela vårdkedjan. Och ser fram emot utvecklingen av digitala vårdlösningar och nya innovationer som kan fungera i stor skala – med kvalitativa data.