Fokus på patient- och samhällsvärde

BMS är en del av den pågående dialogen som har fokus på patient- och samhällsvärde. Målet med dialogen är ett moderniserat system för införande av nya läkemedel och en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård.

Överlevnad, livskvalitet och resurseffektivitet

 

Bristol Myers Squibb har ett fokus på patient- och samhällsvärde i ett moderniserat system för införande av nya läkemedel. Vi vill se ett system där investeringsperspektivet beaktas i syfte att fånga det långsiktiga värdet som handlar om överlevnad, livskvalitet och resurseffektivitet.

Vi utgår från att Sverige fortsatt ska ha en värdebaserad prissättning av läkemedel utifrån ett samhällsperspektiv och att patienter snabbt ska få tillgång till effektiva behandlingar

Därför vill vi vara en del av den viktiga dialogen mellan patienter, läkare, politiker och forskare. Och uppmuntrar en yta där vi alla kan samtala, utbilda och ifrågasätta.

BMS vill där vi kan, bidra till en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård. Som fångar upp det värde som läkemedel kan bidra med, för att skapa en kostnadseffektiv och patientcentrerad sjukvård där våra resurser används rätt och bidrar till jämlik vård.