Kliniska prövningar

Klinisk prövning - BMS Study Connect Sverige

Vi är stolta över att bedriva kliniska prövningar i Sverige. Det innebär i praktiken att patienter i Sverige erbjuds möjlighet att behandlas med läkemedel under utveckling, och får därmed tillgång till den senaste forskningen. Det bidrar också till värdefull kunskap och erfarenheter för forskare och sjukvårdspersonal. För att delta i en klinisk studie är det många kriterier som ska vara uppfyllda och det är den behandlande läkaren som gör bedömningen om du som patient kan delta eller inte.  Intresset för att delta i kliniska prövningar är stort. Därför har vi samlat information om våra pågående kliniska prövningar på en digital plattform – BMS Study Connect.  På denna sida listar vi kliniska prövningar som för närvarande rekryterar patienter. Listan uppdateras regelbundet.


Lär dig mer om kliniska prövningar

Vid utveckling av nya läkemedel är det viktigt att studera hur det verksamma innehållet (”substansen”) fungerar och verkar i kroppen och hur det påverkar sjukdomen. Dessa studier, eller kliniska prövningar som de också kallas, genomförs på sjukhus där personalen följer ett protokoll som är utformat så att resultaten blir så jämförbara och utvärderingsbara som möjligt. 

Partnerskap i kliniska prövningar

BMS bedriver cirka 293 prövningar globalt med fler än 66 400 patienter. I Norden pågår cirka 60 prövningar på 792 patienter, varav ca 28 prövningar på 159 patienter i Sverige (december 2022).

NOSE1902894-01-01