Arbeid, helse og kreft

Arbeid er en viktig kilde til mestring og sosialt samvær som leder til bedre livskvalitet, og bedre bruk av ressurser for fellesskapet. Store fremskritt innen behandlingen av kreft gjør at flere av de som får kreft lever lengre og med en betydelig høyere livskvalitet. Dette gjør at stadig flere med kreft både kan og ønsker å være i arbeid under og etter behandling av kreftsykdom.

Nye behandlingsmetoder gir nye muligheter, er vi klare?

 

Samtidig melder Kreftforeningen at dagens regelverk gjør at mange faller ut av arbeidslivet, og sliter med å komme tilbake i jobb. Det har de siste årene blitt gjort store fremskritt innen behandlingen av kreft, noe som har ført til en betydelig redusert dødelighet for en rekke typer kreft. For stadig flere personer har nye behandlingsmetoder også ført til en økt mulighet til å arbeide og delta i samfunnet under behandlingsforløpet.

Under Arendalsuka arrangerer Bristol Myers Squibb sammen med Kreftforeningen og Oslo Economics et møte med fokus på arbeidsdeltagelse under og etter sykdom. Representanter fra Kreftforeningen og arbeidslivet vil delta for å dele sine perspektiver på dagens utfordringer og muligheter. Oslo Economics vil presentere ny kunnskap.

For å identifisere barrierer og tiltak i arbeidet med en ny kreftstrategi, har Bristol Myers Squibb bestilt en rapport fra Oslo Economics som ser nærmere på problemstillingene. Rapporten vil etter planen lanseres senere i høst.

Følg arrangementet onsdag 17. august, kl. 10.00 – 11.30 via streaming.