Lungekreft – vår dødeligste kreftform

Norge har som ambisjon å være blant de landene som har lavest kreftdødelighet i verden. Lungekreft er den kreftformen som tar flest liv i Norge hvert år, og av de 3000 diagnostiserte dør opp mot 2300 personer innen kort tid. 

Er tiden inne for en kraftsamling?

 

Risikofaktorene for lungekreft er velkjente, og kan reduseres gjennom forebygging. Medisinske fremskritt gir håp om økt overlevelse. Men det er store sosiale helseforskjeller, både i forekomst og i dødelighet av lungekreft.

Som en konsekvens av at sykdommen ofte har diffuse symptomer, får mange med lungekreft diagnosen sent i forløpet, og sen diagnostisering er en drivende årsak til den høye dødeligheten. For at flere med lungekreft skal overleve, er det nødvendig at sykdommen oppdages og behandles tidligere.

Under dette arrangementet på Arendalsuka spør vi hva som skal til for å snu trenden og redusere dødeligheten av den aller mest dødelige kreftformen? Hva taler for, og hva taler mot lungekreftscreening?

Vi kommer til å høre innledninger fra noen av Norges fremste eksperter på temaet. I tillegg vil pasienter, klinikere og sentrale politikere delta i en panelsamtale. Arrangementet er et samarbeid mellom Bristol Myers Squibb, AstraZeneca, Roche og Novartis. Følg det direkte via streaming den 18. august fra 13:30 – 14:30 her: *lenke til streaming.