Hvordan kan Norge bli et fyrtårn for klinisk forskning

Hematologialliansen består av de fem biofarmasøytiske selskapene; Amgen, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Janssen-Cilag og Sanofi. Hematologialliansen arbeider for å bidra positivt til at hematologifeltet utvikles på en måte som legger til rette for at pasienter får rask tilgang til innovativ, effektiv og virksom behandling som er tilpasset den enkelte pasients behov gjennom hele sykdommens forløp.

Under årets Arendalsuka skal Hematologialliansen ha en panelsamtale om hvordan man sammen kan sikre at Norge blir en ledende nasjon på klinisk forskning og et foregangsland for god kreftbehandling også i en klinisk hverdag.

Det er en ambisjon om flere kliniske studier i Norge i årene fremover, og i Handlingsplanen for kliniske studier nevnes det at enkelte fagmiljøer har hatt et stabilt eller økende tilfang av kliniske studier. Vi trenger flere forskningsmiljøer som skaper gode samarbeid med internasjonale forskningsmiljøer og legemiddelindustri for å vinne frem i kampen om nye og viktige studier.

Nettopp muligheten til å delta i en klinisk studie er viktig for at pasienter tidlig skal få tilgang på den nyeste, mest virksomme medisinske behandlingen i en klinisk hverdag. Under dette arrangementet vil både kliniske eksperter, pasientforeninger og sentrale helsepolitikere delta for å diskutere hvordan vi sammen kan skape internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer i Norge.

Følg arrangementet direkte via streaming torsdag 18. august kl. 15:30 – 16:30 her: *lenke til streaming.