Om oss

Vi är ett globalt biopharmaföretag vars uppdrag är att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter att besegra allvarliga sjukdomar.    


Patienterna i fokus

Att arbeta tillsammans för patienter    

Patienterna står i fokus för allt vi gör.


B

ristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmaföretag som kombinerar räckvidden och resurserna hos ett större läkemedelsföretag med entreprenörsandan och smidigheten hos ett bioteknikföretag. Vi arbetar varje dag för att leverera innovativa läkemedel till patienter med allvarliga sjukdomar inom onkologi, kardiovaskulära sjukdomar, immunologi och fibros. De senaste åren har vi kunnat tillhandahålla flera nya läkemedel till patienter med stora medicinska behov.

Genom vår forsknings- och utvecklingsorganisation har vi byggt upp en hållbar pipeline av potentiella behandlingar och vi har många externa samarbeten för att få tillgång till innovation som kan bredda och påskynda vårt arbete.

Som globala medborgare arbetar vi på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Genom Bristol-Myers Squibb Foundation främjar vi jämlikhet inom hälsa och strävar efter att förbättra folkhälsan i delar av världen som är extra hårt drabbade av allvarliga sjukdomar och tillstånd, något som ger nytt hopp till några av världens mest utsatta människor.

Partnerskap och samarbeten av olika slag är en viktig del av BMS affärsstrategi och en nyckel för att snabba på att innovationer når behövande patienter. Ett exempel är det avtal som BMS Sverige har med H2 Health Hub, i syfte att hitta fler digitala lösningar som kan underlätta patientens vardag. Ett annat aktuellt exempel är det ”Innovation Race” som arrangerades i Uppsala 2016 med deltagare från Akademiska Sjukhuset, Bristol-Myers Squibb, AbbVie och Microsoft. Vi är även samarbetspartner till det sociala nätverket War On Cancer i syfte att få lyfta patientperspektivet i cancervården. 

Varje år investerar BMS mer än 4,9 miljarder USD i forskning och utveckling inom en rad olika områden. Vårt pågående forskningsprogram omfattar breda patientgrupper inom flera sjukdomsområden. Inom cancer bedriver vi forskning inom drygt 50 olika cancerformer. I Sverige har vi för närvarande ungefär 20 pågående kliniska studier, majoriteten inom immunonkologi. Att delta i kliniska prövningar kan innebära en möjlighet för patienter att få tillgång till nya behandlingar. Besök gärna vår databas.


Vårt företag    

Bristol-Myer Squibbs normer och värderingar binder samman företaget och våra medarbetare runt om i världen och får oss att arbeta med den högsta standarden för moraliskt och etiskt beteende.

Mångfald och inkluderande 

Vi strävar efter mångfald på våra arbetsplatser. Genom att skapa inkluderande arbetsplatser kan vi ta vara på alla medarbetares kompetens och potential tas tillvara.

Nyckelfakta    

Här hittar du fakta om BMS globalt och lokalt.

Ansvar    

Att ta ansvar handlar om att göra det rätta för patienter världen över. Vi gör viktiga insatser inom många olika områden för att minska hälsorisker och förbättra behandlingen av patienter som drabbats av allvarliga sjukdomar.

Bristol-Myers Squibb Foundation    

Bristol-Myers Squibb Foundation främjar jämlikhet inom hälsa och syftar till att  förbättra hälsotillståndet i regioner som är extra hårt drabbade allvarliga sjukdomar. Bristol-Myers Squibb Foundation driver ett flertal globala initiativ och program.    

Företagsledning    

Vårt företag styrs av en företagsledning med bred erfarenhet, vilket leder  till att de kan navigera i ett ständigt föränderligt globalt vårdlandskap. Vi leverar det vi har åtagit oss att göra med högsta möjliga kvalitet; till våra patienter och kunder, till våra anställda, till våra globala samhällen, till våra aktieägare och till vår miljö. I slutändan kommer vår framgång att mätas på basis av den skillnad vi kan göra i patienternas liv. Företagsledningen ansvarar för den dagliga driften av företaget.    
NOSE1902894-01-01