Rapporten för Sverige

Eftersom det finns mer att göra

Bristol Myers Squibbs uppdrag är att upptäcka, utveckla och tillhandahålla innovativa läkemedel som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar. Men vi tror även att det finns mer som vi kan göra – utöver att tillhandahålla innovativa läkemedel – för att stötta patienter och deras nära och kära. Den övertygelsen blev startskottet till initiativet ”Because there is more to do”- eftersom det finns mer att göra.

I den här rapporten presenteras resultat från den svenska undersökningen som gjorts med patienter och vårdpersonal.* Det har också genomförts en öppen undersökning** där respondenter från åtta europeiska länder har deltagit.

Identifiering av behov under patientens sjukdomsresa

Under en patients sjukdomsresa uppkommer det ett stort antal olika behov beroende på individens omständigheter och förhållanden. Följande områden anses, enligt undersökningen som genomförts, utgöra de huvudsakliga behoven genom hela patientens resa. 

Übersicht
test

Medvetenhet om symtom
Tidig upptäckt av symtom, stöd för att förebygga sjukdom och utbildningsverksamhet

test

Diagnos
Hjälpa läkare att fastställa diagnoser

Förbättra patientens förståelse för sitt sjukdomstillstånd

test

Behandling
Involvera patienter i behandlings-och beslutsprocessen

Säkerställa tillgång till innovativa behandlingar

test

Uppföljning
Hjälpa patienter att hantera eventuella biverkningar av behandlingen

test

Livet efter behandling
Hjälpa patienter att anpassa sig till livet med sjukdom

Tillhandahålla praktisk support eller hjälp hemma

test

Medvetenhet om symtom / Diagnos / Behandling / Uppföljning / Livet efter behandling
Stötta patienter/närstående som påverkas känslomässigt av sjukdomstillståndet 

 Förbättra tiden som läkaren kan tillbringa med sina patienter 

Hur kan BMS stötta patienter och vårdpersonal i Sverige?

Vårdpersonal, patienter och patientgrupper i Sverige har identifierat lösningar som kan förbättra upplevelsen av den resa som någon som drabbas av sjukdom företar.

 

test

Medvetenhet om symtom / Diagnos / Behandling
Program för screening / förebyggande av sjukdom
Inbegripet initiativ till utbildning om sjukdomsförebyggande åtgärder och screeningprogram

test

Diagnos / Behandling / Uppföljning
Läkarkapacitet och effektivitet
Eventuellt samarbete med läkarkåren för att utveckla verktyg eller tjänster för att öka effektiviteten

test

Diagnos / Behandling / Uppföljning / Livet efter behandling
Känslomässigt stöd
Skapa förutsättningar för stödprogram för emotionell hantering för patienter och deras närstående

test

Behandling / Uppföljning / Livet efter behandling
Sjukdomsutbildning
Tillgång till information och hjälp med att förstå vad sjukdomstillståndet innebär, vilka behandlingsalternativen är och eventuella biverkningar

Virtuella eller fysiska möten mellan sjukvårdspersonal och patienter. Emotionellt stöd och sjukdomsutbildning för patienter.

test

Uppföljning / Livet efter behandling
Online eller fysiska möten mellan patienter 

Hjälp i hemmet

Vad händer nu? Nästa steg.

Den här undersökningen är startpunkten för ett djupare engagemang ihop med patientgrupper och vården. Vi kommer nu att tillsammans med samarbetspartners utforska idéer till nya initiativ och aktiviteter som motsvarar behoven hos de som gjort sina röster hörda.


* *Patient- och vårdpersonalundersökningen i Sverige baseras på två anonyma online-undersökningar: en med återkoppling från 116 primärvårdsläkare, kardiologer och onkologer, och en annan med svar från 29 onkologi- eller förmaksflimmerpatienter, samt närstående. Dessutom utfördes en kvalitativ undersökning med patientgruppsföreträdare.

**Inklusive Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Nederländerna, Norge Schweiz och Sverige.


Om initiativet
Om initiativet

Vi är övertygade om att vi bör sträva efter att försöka göra mer för att hjälpa patienter (utöver att tillhandahålla läkemedel) och att det är i samarbeten med hälso- och sjukvården som vi möjliggör detta.

BMS Talks
BMS Talks

Våra anställda svarar på feedback från patienter, vårdpersonal och allmänheten via en serie personliga videoklipp.

'Because there is more to do’ online summit

Den 30 september ordnade BMS en virtuell konferens med ledande experter från 8 europeiska länder, där vi grävde djupare i och diskuterade den främsta slutsatsen från undersökningen ”Because there is more to do”: patienters behov av psykiskt och emotionellt stöd genom hela sjukdomsresan.