Miljöansvar

Läkemedel och miljö

Det är viktigt att det finns läkemedel för att förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdomar. Samtidigt är det viktigt att försöka minimera miljöpåverkan när det gäller alltifrån forskning, tillverkning, distribution till försäljning, konsumtion och avfallshantering av läkemedel.

Nedspolade rester av läkemedel och substanser som passerar kroppen kan via avloppen hamna i vattendrag om substanserna inte kan renas av reningsverken.

Vad gör BMS globalt?

Bristol-Myers Squibb (BMS) har högt uppsatta miljömål för minskad miljöpåverkan genom hela produktens cykel. Miljömålen omfattar alltifrån att minska energi och vattenanvändning, att göra produktionsprocessen mer miljövänlig till att säkerställa rätt användning, hantering och återvinning hos konsumenter.

 • Mellan 2010 och 2015 uppnådde BMS följande:
  • Minskad energianvändning med 13 % och minskade utsläpp av växthusgaser med 19 %, trots att produktionen ökade
  • Minskade vattenförbrukningen med 9,2 % trots att produktionen ökade
 • BMS fortsatta miljömål för 2020:
  • Minska utsläppen av växthusgaser och vattenförbrukningen med 5 % eller mer jämfört med 2015
  • Miljömedveten utformning av produkter och förpackningar samt minska avfallet för hela BMS produktportfölj

Vill du läsa mer om BMS globala miljömål, se www.bms.com

Vad gör BMS lokalt?

På vårt lokala kontor i Sverige strävar vi också efter att ta ansvar för miljön. Några exempel på vad vi gör:

 • Miljöcertifierad distributör
 • E-konferenser för att minimera resor
 • Återvinning och källsortering av papper, kartonger, lampor, färgpatroner etc
 • Miljövänlig el (från vattenkraft)

På initiativ av LIF (Läkemedelsindustriföreningen - de forskande läkemedelsföretagen) har Sverige dessutom som första land i världen infört ett system för miljöklassificering av läkemedel, vilken publiceras på www.fass.se. Modellen har utarbetats av LIF i samarbete med Läkemedelsverket, Sveriges Kommuner och Regioner, Apoteket AB (numera genom Sveriges Apoteksförening) samt Region Stockholm. Du kan också läsa om miljöpåverkan för BMS läkemedel på www.fass.se.

Vad kan du göra?

Det här kan du själv tänka på för att minska läkemedels miljöpåverkan:

 • Släng inga läkemedel bland hushållsavfall och spola inte ner läkemedel i toaletten. Överblivna läkemedel ska lämnas till apotek.
 • Förpackningar som innehåller synliga rester av läkemedel ska lämnas till apotek.
 • Läkemedelsförpackningar av ogenomskinligt material, t ex tuber och burkar, aerosolbehållare och pulverinhalatorer, injektionsflaskor och ampuller samt förpackningar som innehållit infusionsvätskor med läkemedelssubstanser lämnas till apotek.
 • Tomma förpackningar sorteras som andra hushållssopor.