Cookie Policy

Bristol-Myers Squibb Norway LTD, og dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (kollektivt, «Selskapet», «vi» eller «vår») søker med denne informasjonen å oppfylle gjeldende regler om behandling av personopplysninger. 

Cookies

 

Cookies er små tekstfiler som plasseres på maskinen fra nettsteder du besøker. Cookies er mye brukt for å få nettsteder til å fungere, eller fungere mer effektivt og for å samle brukerinformasjon til eieren av nettstedet. Følgende tabell viser cookies som dette nettstedet bruker og deres formål.

Cookie

Name

Formål

Mer informasjon

Site cookie Acceptance

bms-cookie- consentChecked
bms-cookie- accepted

Dette cookie brukes til å sjekke om en bruker har godkjent bruk av cookies på dette nettstedet

Hvis du vil avbryte tillatelse av bruk av cookies, slette denne cookien. For mer informasjon om hvordan du gjør dette, kan du gå in på www.aboutcookies.org

IDENTITY_SESSION

SP.NET_SessionId

Denne cookien brukes til å identifisere den besøkende under et besøk som lar displayinnstillinger beholdes under hele besøket. Denne cookien slettes når nettleseren lukkes.

Denne cookien er viktig for å kunne navigere rundt på siden og for å bruke de forskjellige funksjonene.

NetInsight

UnicaID

Disse cookies brukes til å samle inn informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet, som brukes til å forbedre nettstedet. Eksempler på slik informasjon er antall besøkende, hvilke sider som er besøkt og hvor den besøkende kom fra

 


De fleste nettlesere gir via innstillingene brukeren mulighet å kontrollere hvordan cookies kan brukes av de besøkte nettsteder. For mer informasjon om cookies, for eksempel hvordan å kontrollere, fjerne og administrere eksisterende cookies, kan du gå inn på www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

YouTube cookies

 

For innebygde YouTube-videoer kan YouTube cookies settes på datamaskinen din ved å klikke på filmen. For mer informasjon, vennligst besøk.

YouTube nettsted om innebygde videoer

C. IP-adresser

 

En IP-adresse er en unik identifikator som visse elektroniske enheter bruker for å identifisere og kommunisere med hverandre på Internett. Når du besøker nettstedet vårt, vil vi kunne motta informasjon vedrørende IP-adressene til enheten du bruker for å koble deg til Internett.

Informasjonen vi deler

 

Vi vil ikke selge, leie ut, omsette personopplysninger brukere gir oss gjennom nettstedet, ei heller røpe dem på noe vis unntatt slik det er beskrevet i disse personvernretningslinjene. Personopplysninger blir alltid behandlet konfidensielt og i samsvar med gjeldende lovverk. Vi kan dele personopplysninger med Bristol Myers Squibb-relaterte enheter innenfor EØS og Sveits for de begrensede formålene som er omforent i disse personvernretningslinjene. Vi kan også dele informasjonen med tjenesteleverandører for at de skal kunne utføre tjenester som databehandlere på våre vegne, kun med det for øye å behandle data og i samsvar med de gjeldende lovverkene (for eksempel å behandle online-registreringsformularer for hendelser eller for å administrere bloggene våre). Legg merke til at enkelte av disse tjenesteleverandørene vil kunne befinne seg i land utenfor EU, men funnet å ha et adekvat beskyttelsesnivå for dine personopplysninger eller i land utenfor EU som ikke har det samme databeskyttelsesnivået som i EU. Uansett vil vi i kontrakt kreve at tilstrekkelig sikkerhets- og personvernsikkerhetstiltak vil bli besørget av tjenesteleverandørene for å sikre et adekvat beskyttelsesnivå for din informasjon og kun røpe informasjonen i samsvar med gjeldende lovverk. Disse tjenesteleverandørene er ikke bemyndiget til å bruke eller røpe informasjonen bortsett fra i den grad det trengs for å utføre tjenestene på våre vegne eller for å etterleve lovbestemte krav. I tillegg skal vi kunne røpe informasjon om deg (i) hvis vi i henhold til lovverket eller som følge av en rettslig prosess må gjøre det, (ii) som svar på en anmodning fra lovhåndhevende myndigheter eller andre offentlige funksjonærer, eller (iii) hvis vi mener at røping er nødvendig eller hensiktsmessig for å hindre fysisk skade eller økonomisk tap i forbindelse med en etterforskning av mistenkelig eller faktisk, ulovlig handling. Vi forbeholder oss retten til å overføre informasjon vi har om deg, hvis vi selger eller overfører hele eller en del av vår forretningsvirksomhet eller våre aktiva og i samsvar med kravene fastsatt i de gjeldende lovverkene. Skulle et slikt salg eller en slik overføring skje, vil vi anstrenge oss rimelig for å prøve å kreve at erververen bruker personopplysningene du har gitt gjennom dette nettstedet, på en måte som er i samsvar med disse personvernretningslinjene.

Hvordan vi beskytter personopplysninger

 

Vi har administrative, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak for nettstedet utformet for å beskytte mot tap, misbruk eller uautorisert tilgang, røping, endring eller tilintetgjøring av de personopplysningene vi samler inn gjennom nettstedet vårt i samsvar med gjeldende lovverk.

Modifisering av personvernretningslinjer

 

I den utstrekning gjeldende lovverk tillater det, skal Bristol Myers Squibb når som helst kunne endre vilkårene og bestemmelsene i disse personvernretningslinjene med hensyn til bruken av nettstedet. Hvis det gjøres endringer i vilkårene og bestemmelsene i disse personvernretningslinjene, vil den endrede utgaven bli offentliggjort på nettstedet. Du er pålagt å følge slike endringer og bør derfor lese vilkårene med jevne mellomrom.

Tilgang til, korrigering og sletting av personopplysninger

 

I den grad lovverket krever det vil vi gi brukere (i) tilgang til de personopplysningene de oppgir via nettstedet og (ii) muligheten til å kontrollere, korrigere og slette slike personopplysninger. Hvis du ønsker å oppdatere kontaktinformasjonen eller preferansene dine, eller hvis du ønsker å anmode om fjerning av personopplysningene dine fra områder på nettstedet eller stanse noen av tjenestene som er foreslått, kan du kontakte oss ved å sende oss en e-postmelding til adressen: MG_WMG_infonorge@bms.com

Mer informasjon – slik kontakter du oss

 

Hvis du har spørsmål om vår informasjonspraksis, eller hvis du ønsker å få en omfattende liste over mottakere av dine personopplysninger (Bristol Myers Squibb- relaterte enheter i EØS eller tjenesteleverandører), kan du kontakte oss ved å sende oss en e-postmelding til adressen: MG_WMG_infonorge@bms.com