Partnerskap løfter medisinsk forskning

Partnerskap er selve kjernen i Bristol Myers Squibbs (BMS) DNA. Vår visjon om å forandre pasientenes liv gjennom vitenskap kan ikke oppfylles dersom vi står alene. Vi er helt avhengige av å jobbe hånd i hånd med partnere for å forme morgendagens helsetjenester – og for å igangsette forskning og utvikling av nye medisiner.

Hero image

Alle de nordiske landene streber etter å være en ledende innen bioteknologi. Dette fremmer et sterkt miljø for samarbeid i det utvidede økosystemet for helse og medisin. Akademia, farmasøytiske selskaper, bioteknologiske selskaper, helsepersonell og institusjoner kan jobbe sammen for å forstå medisinske behov og styrke utviklingen av innovativ medisin.
 

– Innenfor det nordiske økosystemet i helsesektoren deler vi den samme ambisjonen: at de nordiske landene skal være ledende på forskning og utvikling. Det er derfor partnerskap er så viktig og kraftig. BMS’ primære motivasjon er å gjøre en livsendrende forskjell for pasienter gjennom å utvikle nye medisiner, sier Anna Åleskog, medisinsk direktør for Norden i BMS.

Vil du også samarbeide med BMS?

Kontakt oss

Partnerskap baner vei for presisjonslegemidler i Norden

Senfaseforskning og kliniske studier er viktig for BMS i Norden. Et område som vil forme fremtidens behandlinger er presisjonsmedisiner. På dette feltet jobber vi tett sammen med lokale partnere for å effektivt kunne introdusere nye og banebrytende legemidler i Norden.
 

–Våre tverrfunksjonelle team samarbeider med akademiske og kliniske institusjoner for å utnytte potensialet i vår forskning og våre innovative medisiner. Dette er viktig også når det gjelder presisjonsmedisiner, da det representerer et paradigmeskifte mot persontilpasset behandling, sier Anna Åleskog.
 

I 2022 innledet BMS et samarbeid innen onkologi og hematologi med Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige. Samarbeidet har som mål å utforske presisjonsmedisin og persontilpasset bruk av ulike behandlinger i kampen mot kreft. Partnerskapet er en del av en europeisk forskningsplattform kalt Global Expert Centers Initiative (GECI), nå kjent som International Scientific Collaboration (ISC). En rekke vitenskapelige institusjoner og universiteter fra mer enn ti land deltar nå, med Karolinska Universitetssjukhuset som den første institusjonen i Norden.
 

I tillegg er presisjonsmedisin også et viktig område for forskning i Norge. Siden 2020 har BMS vært dypt involvert i CONNECT, et privat-offentlig partnerskap som skal fremme implementeringen av kreftpresisjonsmedisin i Norge. I samarbeid med andre legemiddelfirmaer og offentlige instanser, er målet å finne nye løsninger for å implementere diagnostikk og innovative legemidler, utforske ulike refusjoner og etablere et kreftbiomarkørregister. BMS Norge er representert i styret i CONNECT. 


Utnytter stordata for større funn

I Finland er BMS en del av det verdensledende genetiske forskningsprosjektet FinnGen. Siden starten i 2017 har FinnGen bygget opp et forskningsmiljø som kombinerer genomiske data fra en halv million finske innbyggere, med flere tiår av nasjonale helseregisterdata. I 2023 startet FinnGen andre fase av prosjektet, med fokus på å forbedre kunnskap om sykdomsmekanismer og utvikling som kan bidra til å utvikle nye legemidler. Forskningsgruppen, ledet av Universitetet i Helsinki, samler 15 akademiske enheter og 12 farmasøytiske selskaper.


Antallet relevante funn knyttet til udekkede medisinske behov har aldri vært større. Dette er blant annet drevet av teknologiske fremskritt og muligheter for å analysere stordata. BMS har biologi-, beregnings- og translasjonsteam i verdensklasse som gir våre forskere innsikt fra noen av de største datasettene i verden. Dette er lærdom vi tar med oss til våre partnerskap, inkludert ISC, for bedre å informere klinisk forskning og potensielle kliniske studier.


Ifølge Anna Åleskog besitter de nordiske landene en enestående mengde data fra den virkelige verden, med langvarig oppfølging av pasienter, takket være det unike systemet med fødselsnummer for alle innbyggere.


– Data fra den virkelige verden fungerer som en eksepsjonell kunnskapsbase for forskning og innovasjon. Innsikten som skapes av denne type data i Norden, blir stadig viktigere for helsevesenet, akademia og biotek-bransjen. Det gjør oss i stand til å forstå en bestemt sykdom og pasientpopulasjon, identifisere potensielle biomarkører og evaluere responsen og effekten av en ny medisin i klinisk praksis, sier Anna Åleskog. 


Fremme neste generasjons selskaper

I tillegg til å samarbeide med lokale interessenter for å akselerere eksisterende forskning, støtter BMS også innsats for å fremme en ny generasjon biofarmasøytiske entreprenører. Et godt eksempel på dette er BMS' støtte til Dansk Stiftelse for Entreprenørskap og deres viktige arbeid for å fremme entreprenørskap og innovasjon på tvers av ulike utdanningsinstitusjoner i Danmark – fra grunnskole til PhD-nivå.


I tillegg til å være en av dommerne i det årlige danske mesterskapet i entreprenørskap, sponser vi også flere mikrostipender for å støtte finansiering av oppstartsbedrifter. Målet er til syvende og sist å fremme en gründertankegang fra en ung alder. I sin tur kan dette gi opphav til nye oppstartsbedrifter innenfor vårt fagfelt som BMS kan samarbeide med for å skape en positiv innvirkning på pasientenes liv. 


Som et globalt legemiddelselskap har BMS toppmoderne ressurser som kan hjelpe bioteknologiske selskaper med å akselerere sin innovasjon. Gjennom samarbeid, støtte til forretningsutvikling eller til og med strategiske oppkjøp, kan vi gjensidig dra nytte av hverandres forskning og plattformer – med endelig mål om å gi pasientene bedre tilgang til mer effektive behandlinger. 


– Vi samarbeider med bioteknologiselskaper over hele verden, men Norden skiller seg ut fra resten når det gjelder dette. En lang tradisjon for innovasjon og entreprenørskap har gitt opphav til et gunstig økosystem for å skape og skalere neste generasjons bioteknologiselskaper, sier Anna Åleskog. 

Partnerskap er helt avgjørende for å fremme nordisk livsvitenskap i fellesskap. Vi jobber hånd i hånd – og sammen former vi morgendagens helsetjenester.

Vil du også samarbeide med BMS?
 

Kontakt oss


Kampanjer og samarbeid


Vil du også samarbeide med BMS?

*Obligatorisk felt

Velg riktig format

Du må fylle inn dette obligatoriske feltet
Du må fylle inn dette obligatoriske feltet
Du må fylle inn dette obligatoriske feltet
Du må fylle inn dette obligatoriske feltetDu må skrive inn en gyldig e-postadresse.
Du må fylle inn dette obligatoriske feltet
Du må fylle inn dette obligatoriske feltet