Arbeid og helse: et stadig viktigere tema

Arbeid er en viktig kilde til mestring og sosialt samvær som igjen leder til bedre livskvalitet for den enkelte, og bedre bruk av ressurser for fellesskapet. Store fremskritt innen behandlingen av kreft gjør at flere av de som får kreft lever lengre og med en betydelig høyere livskvalitet. Dette gjør at stadig flere med kreft både kan og ønsker å være i arbeid.

Samtidig melder Kreftforeningen at dagens regelverk gjør at mange faller ut av arbeidslivet, og sliter med å komme tilbake i jobb.

Det vil ofte være et behov for tilrettelegging som arbeidsgivere i varierende grad er i stand til å imøtekomme. Derfor opplever mange med kreft at de blir stående utenfor arbeidslivet mot sin vilje. Dette er en utfordring med et enormt potensial dersom man i større grad kan finne løsninger, som både er av stor verdi for en rekke kreftrammede så vel som samfunnet som helhet.

Det har de siste årene blitt gjort viktige fremskritt innen behandlingen av kreft, noe som har ført til en betydelig redusert dødelighet for en rekke typer kreft. For stadig flere personer har nye behandlingsmetoder også ført til en økt mulighet til å arbeide og delta i samfunnet under behandlingsforløpet. Dette betyr at samfunnet nå får økende antall personer med kreft som ønsker å være i arbeid, både under og etter behandling, uten at det har kommet noen nye tiltak for å sikre dette. Med utviklingen man ser innen nye behandlingsmetoder for kreft i dag vil problemstillingen bli aktuell for stadig flere.

I arbeidet med ny kreftstrategi vil det være sentralt å identifisere barrierer og tiltak som kan gjøre at de kreftpasientene som ønsker det, skal ha muligheten til å være i jobb. Ny kunnskap om kostnader ved kreftsykdom og tapt arbeidsevne vil være sentral innsikt i dette arbeidet. Vi i Bristol Myers Squibb (BMS) har derfor bestilt en rapport fra Oslo Economics som ser nærmere på denne problemstillingen. Rapporten er planlagt lansert denne høsten.