Kan vi halvera strokefallen på tio år?

Almedalen 2018

För femte året i rad arrangerade BMS tillsammans med Pfizer ett seminarium i Almedalen på temat förmaksflimmer. Medverkade gjorde Tord Juhlin, Inger Ros, Kjell Holm, Christer Jonsson och Anna-Lena Hogerud.

Det var fullt i seminarietältet när moderator Ulf Wickbom inledde med att säga att Sverige har lyckats bra i det strokeförebyggande arbetet, men att det samtidigt krävs mer för att nå hela vägen. ”Det är med stroke som med höjdhopp. När man börjar hoppar man flera decimeter högre rätt snabbt, men sedan får man kämpa mer för varje centimeter”, sade Wickbom.

1 000 minskade strokefall per år. Vad beror det på? Kan det fortsätta?

Tord Juhlin berättade om utvecklingen av stroke i Sverige. Fram till millennieskiftet ökade antalet strokefall för varje år som gick. År 1999 skedde nästan 39 000 fall av stroke i Sverige. Sedan vände det och år 2016 var vi nere på 26 500 fall. Juhlin menade att ökad behandling av högt blodtryck och av förmaksflimmer, färre rökare och fler strokeenheter förklarar den positiva utvecklingen.

Men samtidigt finns det relativt stora regionala skillnader, alla landsting når inte samma resultat. Juhlin sade även att ”De patienter som är allra sjukast är vi sämst på att behandla”. Han pekade på tre saker som bör lösas framöver för att vi ska lyckas halvera strokefallen: utjämna regionala skillnader, förbättra behandlingen av de allra sjukaste och att införa screening för förmaksflimmer så att fler personer med flimmer upptäcks.

Hur ser patientföreningarna på utvecklingen och vad ser de behöver göras?

Kjell Holm från STROKE – Riksförbundet och Inger Ros från Riksförbundet HjärtLung kom med ett patientperpektiv. Holm lyfte att även fast stroke minskar bland äldre så ökar det bland yngre och orsakerna till det är okända.

Ros lyfte i sin tur vikten av att ta pulsen för att upptäcka förmaksflimmer som kan leda till stroke. ”Det borde bli en rutinkontroll i vården. Det är det inte i dag”, sade Ros och fortsatte med att prata om att de som har fått förmaksflimmer borde få en utbildning i på vilket sätt förmaksflimmer kan leda till stroke för att få en förståelse för varför det är viktigt att behandla flimret, så att de inte själva avbryter sin behandling i förtid.

Hur kan politiken hjälpa till att skapa förutsättningar för att nå ner till 15 000 strokefall år 2025?

Seminariet avslutades med en diskussion mellan Christer Jonsson, Anna-Lena Hogerud och Tord Juhlin. Jonsson lyfte bristen på specialiserade sjuksköterskor som ett orosmoment. Snabbt kom hela panelen dock in på hur viktigt det är att prioritera folkhälsan för att minska risken för stroke. ”Vi måste bryta fetmautvecklingen”, sade Jonsson och Hogerud sade ”Man måste få in i skolan att man ska röra sig mer”.

Jonsson avslutade med att prata om screening. ”Problemet är idag att vi har opportunistisk screening på ett antal områden. Om du kommer till en vårdcentral i till exempel Kalmar län så kan du kontrolleras. Men den som aldrig kommer dit, han eller hon får heller aldrig erbjudandet”, sade Jonsson.

Screening var ett ämne som också patientföreningarnas representanter Inger Ros och Kjell Holm hade talat om tidigare under seminariet. För dem var vårdens möjligheter centrala och Holm var övertygad om att vägen framåt är att ha en nollvision för stroke. ”Var femte patient som får stroke skrivs inte in på strokeenhet idag. Det är oroväckande”, sade Holm och Ros menade att ”Man måste jobba mer personcentrerat i vården, så man ser hela individen. Jag tror att många i vården ser det som ett hot om patienterna skulle bli mer involverade i sin vård. Jag tror det är helt nödvändigt.”.

Medverkade: Tord Juhlin (överläkare vid Skånes Universitetssjukhus), Inger Ros (ordförande för Riksförbundet HjärtLung), Kjell Holm (verksamhetschef på STROKE – Riksförbundet), Christer Jonsson (Centerpartiet, oppositionslandstingsråd i Kalmar), Anna-Lena Hogerud (Socialdemokraterna, ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden i Skåne).