Jämlikhet för cancerpatienter vid nya behandlingar

Almedalen 2018

Immunterapi öppnar nya möjligheter att behandla cancer. I Sverige finns ett flertal godkända läkemedel på området och det finns landstingsgemensamma nationella rekommendationer som pekar ut vilka patienter som ska ha behandlingarna.  Men fortfarande når behandlingsrekommendationerna inte fullt ut i sjukvården. I ett samarbete vill sex ledande läkemedelsbolag på cancerområdet belysa några av de utmaningar som behöver lösas för att immunterapierna ska bidra med så mycket värde som möjligt i svensk cancervård.

Som ett första steg i samarbetet ordnade Amgen, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, MSD, Pfizer och Roche gemensamt ett seminarium i Almedalen med rubriken ”Hur säkerställer vi att cancerpatienter får ta del av nya behandlingsmöjligheter på jämlikt vis?”

Viktig fråga visar enkät

Att frågan är viktig visar en enkät som gjorts med hälso- och sjukvårdspersonal samt politiker på landstingsnivå inför Almedalen. ”En av de stora och svåra frågorna som vi måste hantera i närtid”, var ett av svaren.

–Hur spridningen av de här läkemedlen kommer ut i landet är ett problem. Hur får man tillgång till alla typer av terapier på alla kliniker och ställen där cancerpatienter behandlas? Den frågan har vi inte löst, sade Kjell Bergfeldt, numera verksamhetschef på Skandionkliniken som samägs av de sju landsting som har universitetsjukhus, och tidigare verksamhetsutvecklare på RCC Stockholm/Gotland. 

Få har erfarenhet av behandlingen

Ett annat problem är bristen på erfarenhet, framhöll Kjell Bergfeldt.

– Det är få som har erfarenhet av den här typen av behandling, i första hand de som har varit med och bedrivit studier.

Liknande spår var Helena Ullgren, styrelseledamot i föreningen Sjuksköterskor i cancervård, inne på och menade att efter att läkemedel är godkänt är det fortfarande viktigt att ha en systematisk uppföljning för att bygga erfarenhet.

– Då blir det ju också väldigt utmanande att på ett bra sätt ta hand om patienter som inte ingått i kliniska prövningar. Och det är ju ett proaktivt omhändertagande av biverkningar som ofta kan avgöra hur länge patienterna kan stå på behandlingen. Jag skulle önska mer uppföljning och systematik. Man ska också hinna skaffa kunskapen, och vara systematisk, konstaterade hon.

Peter Daneryd, förbundsdirektör för Skandionkliniken menade att mycket av svårigheterna handlar om ledarskapsutmaningar.

- ”Vi tenderar att göra problem av sådant som egentligen är stora möjligheter, som nya behandlingsformer med goda resultat jämfört med tidigare tillgängliga behandlingar.”

Det handlar om förändringsledning, mod att leda i förändring och utveckling, något som borde genomsyra hälso- och sjukvården i större utsträckning, sade han.

Fakta seminariet:

Hur säkerställer vi att cancerpatienter får ta del av nya behandlingsmöjligheter på jämlikt vis?


Arrangör: Pfizer, Amgen, MSD, AstraZeneca, Roche, Bristol Myers Squibb

Deltagare: Peter Daneryd, Förbundsdirektör, Skandionkliniken

Johan Ahlgren, Chef, Regionalt cancercentrum Uppsala-Örebro

Kjell Bergfeldt, Styrelseledamot, Svensk onkologisk förening

Helena Ullgren, Styrelseledamot, Sjuksköterskor i cancervård

Emilie Orring, Regionråd, Region Uppsala (M)

Andreas Svahn, Regionråd, Region Örebro län (S)